Examen aardrijkskunde havo en vwo op de Cariben

Laatste update

Sinds 2021 wordt op de Cariben een aangepast centraal examen aardrijkskunde voor havo en vwo afgenomen. De examens aardrijkskunde havo en vwo op de Cariben zijn grotendeels hetzelfde als in Europees Nederland. Alleen de examenopgaven bij subdomein E1 uit het examenprogramma, ‘nationale en regionale vraagstukken’, zijn anders dan in Europees Nederland. Deze opgaven worden apart voor de Cariben ontwikkeld.

Deze examens zijn gelijkwaardig aan de aardrijkskunde-examens havo en vwo in Europees Nederland. Het gaat om het toetsen van hetzelfde examenprogramma als in Europees Nederland, met een andere regionale component.

Constructiegroep

Onder leiding van het Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling (Cito) is een constructiegroep samengesteld van docenten met onderwijservaring in het Caribisch gebied. Deze constructiegroep wordt ondersteund door docenten van de drie CASt-eilanden (Curaçao, Aruba en Sint Maarten) en Bonaire. De constructiegroep ontwikkelt de opgaven voor domein E en gebruikt voor dit deel een eigen syllabus.

De constructiegroep heeft de steun van de examenbureaus op de CASt-eilanden en het College voor Toetsen en Examens (CvTE). De examens worden formeel vastgesteld door de vaststellingscommissie aardrijkskunde van het CvTE en vertegenwoordigers van de examenbureaus op de CASt-eilanden.

Afname en normering

De examens worden in Europees Nederland gedrukt en daarna naar de Cariben verscheept. De afname van de examens op de Cariben vindt plaats op dezelfde dag en tijd als de examens in Europees Nederland.

Er wordt van deze examens voor onderdeel E een aparte normering vastgesteld voor de Cariben. Dit gebeurt aan de hand van afname gegevens van de eilanden.

Specificatie examenstof

In 2022-2023 is een Cariben-specifieke invulling van subdomein E1 van de syllabi havo en vwo vastgesteld. De examenbureaus en docenten aardrijkskunde uit de Cariben zijn hierbij betrokken geweest. De syllabi gaan officieel in met de examens van 2025. Tot dan worden de pilot syllabi gebruikt.

Meer informatie