Besloten en beveiligd forum (bbf)

Laatste update

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) vindt docentenbetrokkenheid belangrijk. De besloten en beveiligde fora (bbf’s) bieden docenten de gelegenheid om al tijdens de afnameperiode met collega’s van gedachten te wisselen over opgaven die nog onder de geheimhouding vallen. Digitale examens zijn namelijk niet, zoals papieren examens, direct na afname openbaar. 
 

Voor wie is het discussie-bbf?

Dit jaar is het discussie-bbf weer beschikbaar voor docenten die betrokken zijn bij de flexibele en digitale centrale examens vmbo bb en kb (bb- en kb-flex). In het schooljaar 2023-2024 organiseert het CvTE ook een pilot voor een discussie-bbf voor het cspe van het profielvak Dienstverlening & Producten vmbo.

Hoe werkt het discussie-bbf?

De opgaven en antwoorden van de bb- en kb-flex examens en de cspe's profielvak D&P vmbo moeten tijdens de voorbereiding en de hele afnameperiode, geheim blijven. Dat maakt collegiaal overleg lastig, zeker als er geen directe collega’s zijn om mee te overleggen.
Op het forum kunnen docenten discussiëren over examenopgaven, het correctievoorschrift en de antwoorden van leerlingen. De opgave waarover het gaat, wordt dan door een moderator op het forum getoond.
Voor het cspe profielvak Dienstverlening & Producten vmbo is het forum anders ingericht dan bij bb- en kb-flex. Zo kent dat forum naast een voorbereidingsruimte, waar docenten kunnen overleggen over bijvoorbeeld de inrichting van het cspe, ook een discussieruimte die na de afname van het cspe beschikbaar komt.

Het discussie-bbf is overigens geen vervanging van de Examenlijn. Signaleer je een fout, meld dit dan bij de Examenlijn.

De rol van de examensecretaris

De examensecretaris speelt een cruciale rol bij het gebruik van het discussie-bbf door docenten. Een docent kan alleen gebruikmaken van het discussie-bbf als de examensecretaris de docent aanmeldt. Informatie hierover ontvangen de scholen elk jaar via een mailing vanuit Examenblad. Deze informatie is ook op te vragen via discussie-bbf@cvte.nl.

Gebruik van het discussie-bbf

Op de dag van afname ontvangt de docent een e-mail vanuit het discussie-bbf. Deze e-mail leidt de docent naar het bbf op Mijn Examenblad. Na het aanvaarden van de geheimhouding en algemene voorwaarden horende bij het discussie-bbf komt de docent op de pagina van het bbf. Het geeft dan toegang tot de vakken waarvan de afnamedatum voorbij is en waarvoor de docent is aangemeld door de examensecretaris.

Overige informatie

Vragen omtrent het discussie bbf zijn te  stellen via discussie-bbf@cvte.nl.