Aanvullingen op het correctievoorschrift

Laatste update

Leerlingen mogen niet benadeeld worden door een fout of onduidelijkheid in een vraag, antwoord of vraag-antwoordcombinatie. Een aanvulling op het correctievoorschrift is een instrument om een eventuele fout of onduidelijkheid recht te zetten. Dat kan met een inhoudelijke aanvulling of met een aanvulling waarin aangegeven wordt om voor een vraag altijd alle scorepunten toe te kennen. Bij een inhoudelijk aanvulling gaat het om een verbetering van het correctievoorschrift. Dat kan door:

 • een nadere toelichting bij het antwoord in het correctievoorschrift;
 • een vermelding dat een bepaalde interpretatie ook goed gerekend mag worden ;
 • een aanpassing van het antwoord en het beoordelingsmodel in het correctievoorschrift.

Het aanvullen van het correctievoorschrift heeft voor- en nadelen:

Voordeel:

 • het geeft helderheid en rust bij de correctie;
 • compensatie voor een fout bij de normering kan een deel van de kandidaten bevoordelen, het uitbrengen van een aanvulling voorkomt dit.

Nadeel:

 • sommige docenten nemen in hun beoordeling al mee dat er een fout in het correctievoorschrift of in de opgaven zit, zodat die examenkandidaten dubbel worden bevoordeeld;
 • een aanvulling wordt wel eens gemist;
 • een aanvulling nadat de corrector het hele werk heeft nagekeken, betekent extra werk.

Om de nadelen zo klein mogelijk te houden, wordt een aanvulling zo snel mogelijk na de afname van het examen verzonden.

De vraag wanneer een aanvulling nog verstuurd kan worden, wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • de tijd die is verstreken sinds de afname van het examen;
 • het moment van de docentenvergaderingen over het examen georganiseerd door vakverenigingen;
 • uiterste inzenddatum leerlingenscores van Wolf;
 • bijzondere dagen, zoals feestdagen.