Verkennend onderzoek afnameperiode centraal examen

Gepubliceerd op

Het centraal examen vmbo-gl/tl, havo en vwo vindt ieder jaar in mei-juli plaats. In de periode van negen weken is er een strakke planning die door verschillende partijen als knellend wordt ervaren. Bijvoorbeeld door docenten in hun rol als eerste en tweede corrector, maar ook door organisaties als het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en Cito. 

In opdracht van het CvTE voert Oberon daarom een verkennend onderzoek uit. Hierin wordt in eerste instantie gekeken of het wenselijk is om de afname van de centrale examens moderne vreemde talen en de correctie-intensieve examens Nederlands en geschiedenis te vervroegen naar april. Wat zijn hiervan de voor- en nadelen?

We benadrukken graag dat het om een verkennend onderzoek gaat dat ons een eerste beeld kan geven over de mogelijkheden. Mocht je als docent mee willen denken, meld je dan aan voor een online-groepsgesprek hierover. Per vak hebben we plek voor ongeveer 8 belangstellenden. 

Duur: 1,5 uur
Via: Teams 
Datum: 17 juni

Aanmeldlink voor docenten geschiedenis en Nederlands

Aanmeldlink docenten moderne vreemde talen

Vooraf stuurt Oberon een bevestiging en informatie over verschillende scenario’s die voor het onderzoek zijn ontwikkeld.