Waarom verschijnt het correctievoorschrift soms later?

Gepubliceerd op

Het is een moment waar veel kandidaten en docenten reikhalzend naar uitkijken. Het tijdstip waarop we het correctievoorschrift van een centraal schriftelijk examen publiceren op deze site. Dat gebeurt voor de meeste vakken op de dag van de afname. Van sommige vakken verschijnt het correctievoorschrift niet op de dag van de afname, maar twee dagen later. Dat is uiteraard niet zonder reden. Voor deze vakken vindt een testcorrectie plaats. 

Hoe werken testcorrecties?

Tijdens een testcorrectie wordt gekeken of het voorlopige correctievoorschrift voldoet. Hiervoor gaan 24 docenten aan de slag met het examenwerk van hun eigen kandidaten. Samen bespreken ze hun bevindingen. Als zij het nodig vinden, geven ze een advies om het correctievoorschrift aan te passen aan de leden van de vaststellingscommissie van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Die kunnen dan samen met de toetsdeskundige van Stichting Cito kijken of het nodig is het voorlopige correctievoorschrift aan te scherpen. Vervolgens wordt het definitieve correctievoorschrift twee dagen na het examen openbaar gemaakt. Dan kunnen alle docenten het werk van hun kandidaten nakijken en kunnen kandidaten inschatten hoe zij hun examen gemaakt hebben. 

Vakken met testcorrectie in 2024

Deze testcorrecties worden sinds 2017 georganiseerd en zijn bedoeld om de correctievoorschriften zo goed mogelijk te maken. Vanwege de tijd is het ondoenlijk om dit voor alle vakken te doen. Daarom zijn het over het algemeen ieder jaar andere vakken die een testcorrectie krijgen. Het afnamemoment van deze vakken is altijd aan het begin van het eerste tijdvak. Daarnaast zijn het over het algemeen ook vakken waar veel kandidaten examen in doen. In 2024 krijgen de volgende vakken een testcorrectie: biologie vwo, economie havo, kunst (algemeen) havo, maatschappijwetenschappen vwo en Nederlands vmbo gl/tl en vwo.