Mijn Examenblad is live

Gepubliceerd op

Mijn Examenblad (de persoonlijke pagina) en het mailingsysteem zijn vernieuwd. De persoonlijke pagina heet vanaf vandaag Mijn Examenblad. Als je door jouw school aangemeld bent met een account op Examenblad, vind je op Mijn Examenblad je gegevens, de aan jou verzonden mailings en andere informatie die voor jouw rol van toepassing is. 

Wat is anders en nieuw?

Behalve dat Mijn Examenblad er anders uitziet dan de oude persoonlijke pagina, zijn er ook een aantal veranderingen:

  • De plaatsvervangend examensecretaris heeft dezelfde rechten als de examensecretaris. Dat betekent dat de plaatsvervangend examensecretaris vanaf nu ook functionarissen kan toevoegen/wijzigen en de ontvangst van examenpakketten kan bevestigen. De examensecretaris blijft het eerste aanspreekpunt voor het CvTE en de keten.
  • Er is een kopje ‘Overzicht leveringen’ beschikbaar voor (plaatsvervangende) examensecretarissen en pakketontvangers. In dit overzicht worden leveringen van examenpakketten getoond zodra het aflevertijdvenster bekend is. Daarnaast is in hetzelfde overzicht ook de track & trace link te vinden zodra die beschikbaar is. De (plaatsvervangende) examensecretarissen en pakketontvangers worden via een mailing op de hoogte gesteld als de informatie beschikbaar is.

Wisselen van vestiging

Ben je als functionaris aan meerdere vestigingen gekoppeld? Na inloggen zie je bovenin de balk voor welke vestiging je bent ingelogd. Via het pijltje naast je naam kun je via ‘wisselen van vestiging’ een andere vestiging kiezen. Functionarissen die aan één vestiging gekoppeld zijn, hebben deze optie niet.

Nieuw afzenderadres mailings

Ook het mailsysteem dat gekoppeld is aan Examenblad.nl is vernieuwd. Het nieuwe afzenderadres is noreply@examenblad.nl. Zorg ervoor dat e-mails van dit adres niet in de spambox belanden (of vraag aan de systeembeheerder dit in te regelen).