Wijzigingen rooster 2024

Gepubliceerd op

Vanwege de impact van corona op het onderwijs zijn de afgelopen jaren wijzigingen in de planning van het rooster voor de centrale examens doorgevoerd. De ervaring opgedaan in deze periode heeft geleid tot een besluit over de planning en de lengte van het rooster tweede tijdvak met ingang van examenjaar 2024. Het tweede tijdvak is van vier naar zes dagen uitgebreid met een start op dinsdag in plaats van de maandag na de week van de uitslagdag. 

In de examenperiode 2023 zijn docenten vmbo gl/tl, havo en vwo gevraagd om mee te doen aan een onderzoek naar de correctielast. Op basis van een eerste preview van de resultaten van dit onderzoek heeft het College voor Toetsen en Examens besloten om het examen Nederlands vwo te verplaatsen naar woensdagmiddag 15 mei 2024 en het examen Engels vwo te verplaatsen naar maandagmiddag 27 mei 2024. Het rooster op Examenblad is hierop aangepast.

Over het onderzoek correctielast verschijnt in het najaar een rapport. Hierover worden scholen via Examenblad geïnformeerd.