Herziene syllabi voor biologie, natuurkunde en scheikunde havo 2024 en vwo 2025

Gepubliceerd op

De herziene syllabi voor biologie, natuurkunde en scheikunde havo en vwo zijn vastgesteld. Deze syllabi gelden vanaf de centrale examens havo 2024 en vwo 2025. Dat betekent dat de leerlingen die in 2022 starten in leerjaar 4 met deze herziene syllabi te maken krijgen.

Voor het biologie havo is ook een wijziging in het examenprogramma doorgevoerd. Hier is subdomein B7 verplaatst van het CE naar het SE.

De syllabi zijn te vinden op de examenpagina’s in de betreffende jaarring. Daar is ook een verantwoordingsdocument toegevoegd. In dat document vindt u naast een beschrijving van het doorlopen proces om te komen tot deze herziene syllabi ook een beschrijving van de wijzigingen in de syllabi en de keuzes die de syllabuscommissie daarbij gemaakt heeft.

Voor vragen over de syllabi kunt u zich wenden tot het CvTE via het contactformulier op Examenblad.nl.