Publicatie nieuwe syllabus filosofie vwo 2024

Gepubliceerd op

Op Examenblad is de nieuwe syllabus filosofie vwo 2024 gepubliceerd. Deze heeft nog de status ‘concept’. De syllabus wordt in juni 2022 door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld en begin juli in een ministeriële regeling opgenomen.

De syllabus filosofie vwo bevat elke vier jaar een nieuw onderwerp. Vanaf 2024 zal dit nieuwe onderwerp zijn: De vraag naar de mens in relatie tot techniek en wetenschap. Het is de eerste syllabus filosofie vwo waarin behalve eindtermen ook een stofomschrijving is opgenomen.

Een syllabuscommissie heeft dit onderwerp uitgewerkt. In de zomer van 2021 vond een veldraadpleging plaats onder docenten filosofie. De resultaten van de veldraadpleging zijn verwerkt in de definitieve tekst. De syllabuscommissie schreef een verantwoording over de totstandkoming van de syllabus en de gemaakte inhoudelijke keuzes. Die verantwoording is als bijlage in de syllabus opgenomen.