Onderhoud aan de syllabi bedrijfseconomie havo/vwo

Gepubliceerd op

In oktober 2021 is een syllabuscommissie gestart om onderhoud te doen aan de syllabi havo en vwo. Het gaat om een beperkte opdracht die zich met name richt op enkele knelpunten die zijn geconstateerd in de door SLO uitgevoerde monitoring invoering nieuwe programma en bij de ontwikkeling van centrale examens. Een grotere herziening van de syllabi is niet wenselijk omdat over enige tijd actualisatie van het examenprogramma wordt verwacht. Een uitgangspunt bij de aanpassing van de syllabi is dat docenten in hun lespraktijk aan de wijzigingen invulling kunnen geven met gebruik van hun huidige lesmethode.

De commissie kent vier docentleden, van wie er twee zijn afgevaardigd door de Vecon-sectie bedrijfseconomie. Er is een adviesrol voor Cito en SLO. Voorzitter is dr. Quincy Elvira, docent aan de lerarenopleiding van de UvA. De commissie vraagt waar nodig inhoudelijke adviezen aan specialisten in het hoger onderwijs. In de eerste helft van 2022 worden de voorstellen afgerond en bekeken of deze een plaats krijgen in de syllabi van 2024 of 2025. Tussentijds zal een digitale veldraadpleging plaatsvinden.