Veldraadpleging over syllabus filosofie vwo 2024

Gepubliceerd op

De syllabus filosofie vwo bevat elke vier jaar een nieuw onderwerp. Vanaf 2024 zal voor vier jaar dit nieuwe onderwerp zijn: De vraag naar de mens in relatie tot techniek en wetenschap. Een syllabuscommissie heeft dit onderwerp uitgewerkt. Het is de eerste syllabus filosofie vwo waarin behalve eindtermen ook een uitgebreide stofomschrijving is opgenomen.

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) legt de conceptversie van de nieuwe syllabus graag voor aan docenten. Via een digitale enquête kunt u een reactie geven op de opzet en inhoud van de nieuwe syllabus. De syllabuscommissie bespreekt de reacties en verwerkt ze waar mogelijk.

De commissie heeft bij de nieuwe syllabus een verantwoording geschreven. Beide documenten kunt u downloaden na het openen van de enquête. De enquête staat open tot maandag 13 september. De syllabuscommissie en het CvTE zien er naar uit veel reacties van docenten te ontvangen!

Voor het openen van de enquête, zie bijgaande link.