Activiteitenplanning

De activiteitenplanning bevat de data van alle activiteiten van alle centrale examens. De activiteitenplanning voor 2024 wordt tegelijk met de Septembermededeling gepubliceerd.

Filter op
Filter op schooltype
Filter op afnameperiode

vanaf 1 april t/m 19 juli 2024
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode BB- en KB-flex

Afnameperiode flexibele en digitale centrale examens bb en kb

De digitale ce's bb en kb mogen tot en met 19 juli worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten. De school regelt zelf de momenten van inhalen en herkansen.

vanaf 1 april t/m 19 juli 2024
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

profielvak-cspe

De profielvak-cspe's mogen tot en met 19 juli worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten.

18 t/m 25 juni 2024
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Afname ce algemene vakken tweede tijdvak

Tweede tijdvak, ce algemene vakken, voor de vakken waarbij dit op school wordt afgenomen.

20 juni 2024
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Afname aangewezen vakken tweede tijdvak

Aangewezen vakken: tweede tijdvak afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE).

2 juli 2024 om 10.00 uur
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken

Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken via Mijn DUO. Scholen ontvangen de cijfers ook per post kort na 2 juli.

2 juli 2024
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Bekendmaking n-termen tweede tijdvak

08.00 uur: Bekendmaking n-termen tijdvak.

3 werkdagen vóór aanvang van het derde tijdvak examen
Alle schooltypes
cse 3e tijdvak

Kandidaten derde tijdvak doorgeven

Aan DUO doorgeven (registreren in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD)) welke kandidaten deelnemen aan het derde tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Persoonsgebonden nummer.

17 juli 2024
Alle schooltypes
cse 3e tijdvak

Deadline aanmelden kandidaten derde tijdvak

Uiterste datum voor aanmelden via DUO/Examendiensten van de kandidaten voor het derde tijdvak, afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens. In mei ontvangt de school van DUO/Examendiensten nadere informatie. Aanmeldingen na 17 juli worden niet in behandeling genomen. De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak, registreren in Register Onderwijsdeelnemers, mede t.b.v. eventuele inspectiecontrole. De separate aanmelding bij DUO/Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Afronding cspe's

De cspe's kennen geen tijdvakken. De afname van de cspe's moet plaatsvinden in de periode vanaf 1 april tot en met 19 juli. 

t/m 25 juli 2024 17.00 uur
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode BB- en KB-flex

Inzage in afnames Facet 12

Daarna verloopt de inzage via het CvTE. De examensecretaris neemt dan contact op met computerexamens@cvte.nl.

31 juli t/m 7 augustus 2024
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex
cse 3e tijdvak
Afnameperiode profielvak-cspe's

Release van FACET 13.0

In deze periode vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl.

In augustus 2024
Alle schooltypes
cse 3e tijdvak

Aanvang derde tijdvak

Het derde tijdvak; afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens. Data en plaatsen worden na aanmelding bekendgemaakt. Het rooster derde tijdvak is vanaf maart beschikbaar op de website van DUO.

27 t/m 29 augustus 2024
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
cse 3e tijdvak

Release van Facet 13.1

In dit weekend vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl.

vrijdag 30 augustus 2024
Alle schooltypes
cse 3e tijdvak

Publicatie uitslagen derde tijdvak

Publicatie uitslagen derde tijdvak via Mijn DUO. NB Scholen ontvangen de cijfers kort na 30 augustus ook per post.

september 2024
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
cse 3e tijdvak

Uitwisseling examengegevens derde tijdvak

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het derde tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens via Mijn DUO door middel van het persoonsgebonden nummer. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'. Deze periode is bedoeld voor het ce van het 3e tijdvak. Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.