Activiteitenplanning

De activiteitenplanning bevat de data van alle activiteiten van alle centrale examens. De activiteitenplanning voor 2024 wordt tegelijk met de Septembermededeling gepubliceerd.

Filter op
Filter op schooltype
Filter op afnameperiode

Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Deadline Wolf inzenden afnamegegevens centrale examens 14 t/m 17 mei

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf van examens afgenomen op 14 t/m 17 mei met uitzondering van maatschappijwetenschappen vwo, Nederlands vwo en Nederlands vmbo gl/tl.
Deze gegevens worden nog gebruikt voor de normering.

uiterlijk 3 juni 2024
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Bekendmaking bezorgdag examenopgaven tweede tijdvak

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van de examenopgaven tweede tijdvak informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van de examenopgaven tweede tijdvak bekendgemaakt wordt.

Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 14 t/m 17 mei

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 14 t/m 17 mei aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Deadline Wolf inzenden afnamegegevens centrale examens 21 t/m 24 mei

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf van examens afgenomen op 21 t/m 24 én van maatschappijwetenschappen vwo, Nederlands vwo en Nederlands vmbo gl/tl.
Deze gegevens worden nog gebruikt voor de normering.

Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 21 t/m 24 mei

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 21 t/m 24 mei aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

in de week van 3 t/m 7 juni 2024
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Tweede tijdvak examens beschikbaar in Wolf

Wolf-accountbeheerders ontvangen een mailing dat de tweede tijdvak examens en de groepen tweede tijdvak klaargezet zijn in de Wolf-applicatie.

Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Deadline Wolf inzenden afnamegegevens centrale examens 27 t/m 29 mei

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf van examens afgenomen op 27 t/m 29 mei.
Deze gegevens worden nog gebruikt voor de normering.

Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 27 t/m 29 mei

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 27 t/m 29 mei aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

10, 11 of 13 juni 2024
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Ontvangst examenopgaven CE tweede tijdvak

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het tweede tijdvak. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen. Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

11 juni 2024
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
cse 2e tijdvak

Kunstvakexamens tweede tijdvak beschikbaar in Facet

Een week voor de afname staan de examens klaar in Facet en kan de afnameplanner/examensecretaris voor het desbetreffende kunstexamen een afnameplanning maken voor de afname conform het examenrooster. Bekijk voor de afnamedatum en het afnametijdstip van elk examen het examenrooster.

11 juni 2024
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
cse 2e tijdvak

Bekendmaking wachtwoorden fall-back examens kunstvakken tweede tijdvak

De wachtwoorden voor de fall-back van de kunstvakken worden op Mijn Examenblad (de persoonlijke pagina van de examensecretaris) gepubliceerd.

12 juni 2024
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex
cse 1e tijdvak

Bekendmaking n-termen eerste tijdvak algemene vakken vwo, havo en vmbo inclusief BB en KB-flex

De n-termen van het eerste tijdvak algemene vakken vwo, havo en vmbo inclusief BB en KB-flex worden om 08.00 uur bekendgemaakt via Examenblad.nl en www.cito.nl.

vanaf 12 juni 2024
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
cse 1e tijdvak

Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het eerste tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD)). Dit geschiedt door middel van het Persoonsgebonden nummer.

14 juni 2024 voor 17.00 uur
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Deadline aanmelden kandidaten tweede tijdvak

Kandidaten voor de vakken in het tweede tijdvak moeten uiterlijk op 14 juni 2024, 17.00 uur door de school zijn aangemeld in ROD via Mijn DUO.

14 juni 2024 voor 17.00 uur
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Deadline aanmelden kandidaten tweede tijdvak aangewezen vakken

Kandidaten voor de aangewezen vakken in het tweede tijdvak moeten uiterlijk op 14 juni 2024, 17.00 uur door de school zijn aangemeld via de aanmeldapplicatie in Mijn DUO. Ook moeten zij worden aangemeld in ROD via mijn DUO.

18 juni 2024
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Ontvangst wachtwoorden pdf's voor spraaksynthese tweede tijdvak

Voor het tweede tijdvak wordt per schooltype één cd met alle pdf's voor spraaksynthese geleverd.

18 t/m 25 juni 2024
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Afname ce algemene vakken tweede tijdvak

Tweede tijdvak, ce algemene vakken, voor de vakken waarbij dit op school wordt afgenomen.

20 juni 2024
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Afname aangewezen vakken tweede tijdvak

Aangewezen vakken: tweede tijdvak afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE).

Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
cse 2e tijdvak

Deadline Wolf inzenden afnamegegevens examens 18 t/m 21 juni

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf voor examens op 18 t/m 21 juni. 

Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
cse 2e tijdvak

Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 18 t/m 21 juni

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 18 t/m 21 juni aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
cse 2e tijdvak

Deadline inzenden afnamegegevens examens 24 en 25 juni

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf voor examens op 24 en 25 juni.

Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
cse 2e tijdvak

Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 24 en 25 juni

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 24 en 25 juni aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

2 juli 2024 om 10.00 uur
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken

Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken via Mijn DUO. Scholen ontvangen de cijfers ook per post kort na 2 juli.

2 juli 2024
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Bekendmaking n-termen tweede tijdvak

08.00 uur: Bekendmaking n-termen tijdvak.

3 werkdagen vóór aanvang van het derde tijdvak examen
Alle schooltypes
cse 3e tijdvak

Kandidaten derde tijdvak doorgeven

Aan DUO doorgeven (registreren in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD)) welke kandidaten deelnemen aan het derde tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Persoonsgebonden nummer.

17 juli 2024
Alle schooltypes
cse 3e tijdvak

Deadline aanmelden kandidaten derde tijdvak

Uiterste datum voor aanmelden via DUO/Examendiensten van de kandidaten voor het derde tijdvak, afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens. In mei ontvangt de school van DUO/Examendiensten nadere informatie. Aanmeldingen na 17 juli worden niet in behandeling genomen. De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak, registreren in Register Onderwijsdeelnemers, mede t.b.v. eventuele inspectiecontrole. De separate aanmelding bij DUO/Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

31 juli t/m 7 augustus 2024
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex
cse 3e tijdvak
Afnameperiode profielvak-cspe's

Release van FACET 13.0

In deze periode vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl.

In augustus 2024
Alle schooltypes
cse 3e tijdvak

Aanvang derde tijdvak

Het derde tijdvak; afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens. Data en plaatsen worden na aanmelding bekendgemaakt. Het rooster derde tijdvak is vanaf maart beschikbaar op de website van DUO.

27 t/m 29 augustus 2024
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
cse 3e tijdvak

Release van Facet 13.1

In dit weekend vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl.

vrijdag 30 augustus 2024
Alle schooltypes
cse 3e tijdvak

Publicatie uitslagen derde tijdvak

Publicatie uitslagen derde tijdvak via Mijn DUO. NB Scholen ontvangen de cijfers kort na 30 augustus ook per post.

september 2024
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
cse 3e tijdvak

Uitwisseling examengegevens derde tijdvak

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het derde tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens via Mijn DUO door middel van het persoonsgebonden nummer. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'. Deze periode is bedoeld voor het ce van het 3e tijdvak. Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.