Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging besluit rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2023

Laatste update
Kenmerk
CvTE-22.00849
Datum
27 juni 2022
Gepubliceerd
Staatscourant 2022, nr. 17992

De wijzigingen die zijn doorgevoerd naar aanleiding van deze wijzigingsregeling, zijn komen te vervallen door de Wijziging besluit rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2023.

Dit besluit wijzigt het rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs 2023 in verband met de verlenging van de afnameperiode voor de flexibele en digitale examens bb en kb.

De afnameperiode voor de digitale centrale examens in de algemene vakken van de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg begint op maandag 3 april en eindigt op vrijdag 7 juli.

De bijlagen bij dit besluit worden de nieuwe bijlagen 1 en 2 bij het rooster.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag