Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging besluit rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2023

Laatste update
Kenmerk
CvTE-22.00982
Datum
28 november 2022
Gepubliceerd
Staatscourant 2022, nr. 34932

Dit besluit wijzigt het rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs 2023 in verband met de verlenging van de afnameperiode voor de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte profielvakken, voor de digitale centrale examens in de algemene vakken van de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg en van het schriftelijk centraal examen in het tweede tijdvak.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag