Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Flexibele en digitale centrale examens bb en kb (BB- en KB-flex)

Laatste update

Kaders BB- en KB-flex

De kaders die voor, tijdens en na de afname van BB- en KB-flex in acht genomen moeten worden staan vermeld in de brochure die het CvTE jaarlijks aan het begin van het schooljaar uitbrengt. De brochure bevat regelgeving over onder andere:

  • Voorbereiding (organisatorisch en technisch)
  • Examenduur
  • Geheimhouding
  • Correctie
  • Inzage
  • Toezicht door inspectie
  • Herkansing

Corrigeren van BB- en KB-flex

Voor het corrigeren van flexibele en digitale examens bb en kb maken docenten gebruik van de Facet portaal app. In deze app heeft de corrector de beschikking over de vraag, het antwoord van de leerling en het correctievoorschrift.

Tweede correctie in 2023 verplicht

In 2023 hebben de flexibele en digitale centrale examens bb en kb net als in 2022 verplicht een tweede correctie. De tweede correctie wordt door de scholen zelf geregeld. Dat betekent dat de scholen die de BB- en KB-flex examens afnemen zelf verantwoordelijk zijn voor het laten verrichten van eerste en tweede correctie. De scholen kunnen daarvoor docenten inschakelen uit de eigen school, maar het kunnen ook correctoren zijn van een andere school binnen hetzelfde bestuur of een school uit de regio.

In 2021 is met succes een pilot gehouden om te onderzoeken of dit systeem van tweede correctie bij de flexibele en digitale examens zinvol en uitvoerbaar is. De resultaten van die pilot hebben geleid tot een verplichte invoering van eerste en tweede correctie bij BB- en KB-flex

Over hoe een eerste of tweede corrector een digitaal examen corrigeert en tot overstemming komt over de definitieve score van een kandidaat is een animatiefilm ontwikkeld. In deze animatiefilm wordt het proces van corrigeren en overeenkomen van de score stapsgewijs uitgelegd.

Animatiefilm

External video URL

Oefenen met BB- en KB-flex

Jaarlijks worden nieuwe voorbeeldexamens bb en kb beschikbaar gesteld.

Deze voorbeeldexamens worden in digitale vorm geleverd als:

  • voorbeeldexamens die beschikbaar zijn op internet via de online oefenomgeving;
  • voorbeeldexamens waarvoor een afnameplanning in Facet gemaakt moet worden.

Technische ondersteuning

Voor vragen of problemen die de techniek bij afname van de centrale examens in Facet betreffen, kunt u contact opnemen met de helpdesk Facet van DUO via 050 59 99 925.