Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

Activiteitenplanning

De activiteitenplanning bevat de data van alle activiteiten van alle centrale examens. Als in de loop van het schooljaar wijzigingen worden aangebracht, ontvangt de examensecretaris hierover bericht via een mailing vanuit Examenblad.nl.

Filter op
Filter op schooltype
Filter op vakken
Filter op afnameperiode

vanaf 30 augustus 2022 (nadat de beheerder Facet is aangemeld)
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Aanmaken autorisaties voor Facet

De Facet-beheerder kan de rollen van (FT-)afnameplanner koppelen aan personen.

Deze personen kunnen daarna inloggen om hun werkzaamheden in Facet uit te voeren.

vóór 1 oktober 2022
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Examenreglement en PTA aan inspectie zenden

Het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting zenden aan Inspectie via het Internet Schooldossier (ISD).

eind september 2022
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Formulieren opgave aantal examenkandidaten vwo, havo en vmbo beschikbaar

De online formulieren opgave aantal examenkandidaten vwo, havo en vmbo zijn beschikbaar via Mijn DUO.

vanaf september 2022 tot en met 2 december 2022 (nadat Facet is gedownload en geïnstalleerd)
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Uitvoeren systeemcheck Facet

Voor Facet is er een verplichte systeemcheck. Het doel van de systeemcheck is dat de school met behulp van het FT-examen nagaat of de afnamecomputers en het netwerk in combinatie met Facet correct functioneren.

Voor meer informatie zie: Handleiding systeemcheck onder het menu downloads in Facet.

30 september 2022
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode bb- en kb-flex

Openbaarmaking opgaves BB- en KB-flex 2022 op online oefenomgeving van Facet

Openbaarmaking opgaves BB- en KB-flex 2022 op online oefenomgeving van Facet.

vanaf 30 september
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode bb- en kb-flex

Tweede Correctie Test-examen beschikbaar t.b.v. tweede correctie BB- KB-flex

Het is nodig dat de examensecretaris de eerste en tweede corrector in de gelegenheid stelt om een test te doen om de werking van de tweede correctie uit te proberen. Vanaf 30 september is per vak een zogenoemd TCT-examen beschikbaar, het Tweede Correctie Test-examen.

1 oktober 2022
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Informatie over het CE 2023 voor leerlingen beschikbaar op mijneindexamen.nl

Voor eindexamenkandidaten is de mobiele website mijneindexamen.nl beschikbaar met alle relevante informatie voor het CE 2023.

1 oktober 2022
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Aanmelden beheerder Facet

Om Facet in gebruik te kunnen nemen, dient de school eerst een beheerder Facet aan te melden via: Formulier 'Aanmelding beheerder Facet' op Duo.nl

NB Dit is een richtdatum. Na aanmelding kan het wel 2 weken duren voordat de autorisatie rond is. Gelet op het autoriseren van overige functionarissen en uitvoeren van systeemcheck is het van belang dat een beheerder zich tijdig aanmeld!

Scholen die al een beheerder Facet hebben, kunnen deze stap overslaan.

3 oktober 2022
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Voorbeeldopdrachten cspe's beschikbaar op online oefenomgeving van Facet

Voorbeeldopdrachten cspe's beschikbaar op online oefenomgeving van Facet.

12 t/m 14 oktober 2022
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Release Facet

Tijdens deze dagen vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server tijdens deze dagen aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl.

uiterlijk 15 oktober 2022
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Invullen online formulieren opgave aantal examenkandidaten

Invullen van de online formulieren opgave aantal examenkandidaten vmbo, havo en vwo via Mijn DUO.

NB Aanmelding voor de flexibele en digitale examens bb en kb geschiedt via hetzelfde formulier.

31 oktober 2022
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode bb- en kb-flex

Voorbeeldexamens BB- en KB-flex en kunstvakken beschikbaar op online oefenomgeving van Facet

Voorbeeldexamens BB- en KB-flex en kunstvakken beschikbaar op online oefenomgeving van Facet.

vanaf 1 november 2022
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Overzicht onderdelen en ICT voor cspe's beschikbaar

Vanaf 1 november is het overzicht onderdelen ICT van de profielvak-cspe's beschikbaar via de vakspecifieke informatie op de betreffende examenpagina's op Examenblad.nl

uiterlijk 21 november 2022
Vmbo gl
Vmbo tl
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Bekendmaking bezorgdag magazine cpe beeldend gl/tl

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van het magazine cpe beeldend gl/tl informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van het magazine van het cpe beeldend gl/tl bekendgemaakt wordt.

uiterlijk 21 november 2022
Vwo
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken

Bekendmaking bezorgdag cpe beeldende vakken vwo

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van het cpe beeldende vakken vwo informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van het cpe beeldende vakken vwo bekendgemaakt wordt.

in de week van 28 november t/m 2 december 2022
Vwo
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken

Uitreiking opgaven cpe beeldende vakken vwo

In deze periode worden voor het cpe beeldende vakken vwo de opgaven en het formulier ten behoeve van de procesbeschrijving aan de kandidaten uitgereikt.

in de week van 28 november t/m 2 december 2022
Vmbo gl
Vmbo tl
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Uitreiking magazine cpe beeldend gl/tl

Voor het cpe beeldend gl/tl wordt het magazine aan de kandidaten uitgereikt.

28 november 2022
Vmbo gl
Vmbo tl
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Ontvangst magazine cpe beeldend gl/tl

Ontvangst magazine cpe beeldend gl/tl. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Op de dag van aflevering van het pakket ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van het pakket te bevestigen.

28 november 2022
Vwo
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken

Ontvangst opgaven cpe beeldende vakken vwo

Ontvangst opgaven cpe beeldende vakken vwo. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

1 december 2022
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode bb- en kb-flex

Ontvangst instructie en aanvraagformulier ongeldigverklaring digitale examens

De examensecretaris ontvangt de procedure en het aanvraagformulier ongeldigverklaring via een mailing vanuit Examenblad.nl. Het aanvraagformulier is vanaf dat moment ook beschikbaar op de persoonlijke pagina van de examensecretaris.

3 december 2022
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Deadline systeemcheck Facet

De school is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van een systeemcheck voordat zij centrale examens gaat afnemen in Facet. Voor twee groepen scholen wordt een controle uitgevoerd of de systeemcheck ook werkelijk uitgevoerd is:

1: Scholen die kunstexamens afnemen met Facet op een vast tijdstip volgens het rooster.

2: Scholen die voor het eerst de flexibele en digitale centrale examens BB en KB (BB- en KB-flex) afnemen.

De examensecretaris van een school die de systeemcheck op 3 december nog niet heeft uitgevoerd, ontvangt daarvan een terugkoppeling.

Bij de kunstvakken wordt de school tevens gevraagd wat de reden is dat de systeemcheck niet is uitgevoerd en wanneer dit wel gebeurt.

Als een school, die voor het eerst flexibele en digitale centrale examens bb en kb gaat afnemen in 2023, de systeemcheck niet gedaan heeft voor de deadline, dan wordt de school uitgesloten van deelname en valt dan automatisch terug op de afname met papieren examens.

8 december 2022
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Terugkoppeling resultaten systeemcheck Facet

Terugkoppeling aan:

1: Scholen die kunstexamens afnemen met Facet op een vast tijdstip volgens het rooster

2: Scholen die voor het eerst de flexibele en digitale centrale examens BB en KB (BB- en KB-flex) afnemen

De afnameplanner ontvangt maximaal 5 werkdagen na het uitvoeren van de systeemcheck een bevestiging hiervan van de helpdesk Facet.

uiterlijk 9 december 2022
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Terugmelding/overzicht opgave aantal kandidaten

De examensecretarissen en directeur ontvangen een terugmelding/overzicht via de persoonlijke pagina van Examenblad.nl. Het is belangrijk dat dit overzicht zorgvuldig gecontroleerd wordt op de juiste vakken en aantallen.

21 t/m 23 december 2022
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Release Facet

Tijdens deze dagen vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server in dit weekend aan staat. Meer informatie wordt verstrekt via de mailing vanuit Examenblad.nl.

vanaf 1 januari 2023 t/m 22 mei 2023
Vwo
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken

Aanvang afname cpe beeldende vakken vwo

Aanvang afname cpe beeldende vakken vwo. De afnameperiode van het cpe eindigt op de werkdag die aan de afname van het cse tehatex vwo voorafgaat.

11 januari 2023
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Ontvangst accountgegevens Secure downloadomgeving Cito (voorheen Cito Portal)

Scholen ontvangen per post een brief met de accountgegevens Secure downloadomgeving Cito (voorheen Cito Portal) ten behoeve van de cspe's.

16 januari 2023
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode bb- en kb-flex

Voorbeeldexamens BB- en KB-flex beschikbaar in Facet

De voorbeeldexamens staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum afnameplanningen maken met de voorbeeldexamens.

na succesvolle systeemcheck
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode bb- en kb-flex

De Proef op de Som bij BB-KB-flex in Facet

Welke activiteiten u bij de Proef op de Som uitvoert leest u in de brochure 'Kaders BB- en KB-flex 2023'.

16 januari 2023
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Voorbeeldopdrachten cspe's beschikbaar in Facet

De voorbeeldopdrachten van de profielvak-cspe's staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum afnameplanningen maken met de voorbeeldexamens.

16 januari 2023
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Voorbeeldminitoetsen cspe's beschikbaar in Facet

De voorbeeldminitoetsen van de profielvak-cspe's staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum afnameplanningen maken met de voorbeeldexamens.

na succesvolle systeemcheck
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
cse 1e tijdvak

De Proef op de Som bij kunstvakken in Facet

Welke activiteiten u bij de Proef op de Som uitvoert leest u in de brochure 'Centrale examens kunstvakken in Facet 2023'.

16 januari 2023
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
cse 1e tijdvak

Voorbeeldexamens kunstvakken beschikbaar in Facet

De voorbeeldexamens kunstvakken in Facet voor Proef op de Som zijn beschikbaar. Zie voor meer informatie de brochure 'Centrale examens kunstvakken in Facet 2023'.

16 januari 2023
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Bekendmaking te gebruiken versie profielvak-cspe

De examensecretaris verneemt via zijn persoonlijke pagina op Examenblad.nl welke versie (rood of blauw) voor de eerste afname gebruikt moet worden.

uiterlijk 23 januari 2023
Vmbo gl
Vmbo tl
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Bekendmaking bezorgdag cpe beeldend gl/tl

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van het cpe beeldend gl/tl informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van het cpe beeldend gl/tl bekendgemaakt wordt.

30 januari 2023
Vmbo gl
Vmbo tl
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Ontvangst cpe beeldend gl/tl

Ontvangst cpe beeldend gl/tl. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

eind januari 2023
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
cse 2e tijdvak
cse 3e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Januari-aanvulling

In januari wordt de informatie die in de Septembermededeling is gepubliceerd, aangevuld met informatie over de maatregelen in verband met de impact van corona.

3 februari 2023
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Mailing over digitale zending A en C

Deze mailing bevat de informatie om de zendingen A en C vanaf de Secure downloadomgeving van Cito (voorheen Cito-portal) te kunnen downloaden.

8 februari 2023
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Bekendmaking wachtwoorden zending A en C cspe's versiekleur voor de eerste afname

De wachtwoorden bij de documenten en bestanden van zending A en C worden op de persoonlijke pagina beschikbaar gesteld.

8 februari 2023
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Zending A cspe's beschikbaar

Zending A kan vanaf deze datum vanaf de Secure downloadomgeving van Cito (voorheen Cito-portal) gedownload worden. De wachtwoorden die hierbij nodig zijn, worden via de persoonlijke pagina van de examensecretaris bekendgemaakt.

13 februari 2023
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode bb- en kb-flex

Registreren docenten en toevoegen afnamedatums digitale centrale examens t.b.v. discussie-bbf's

Per digitaal centraal examen is een discussie-bbf beschikbaar voor zowel bb als kb. De examensecretaris kan vanaf nu hiervoor de afnamedatum(s) van zijn docenten toevoegen. Dit kan overigens alleen als zijn docenten al geregistreerd zijn voor hun vak.

24 t/m 28 februari 2023
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Release Facet

In dit weekend vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server in dit weekend aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl.

uiterlijk 27 februari 2023
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Informatie bezorging zending B cspe's

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van de cspe's informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl met het aflevertijdvenster.

medio maart 2023
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
cse 2e tijdvak
cse 3e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Maartaanvulling

In maart wordt de informatie in de Septembermededeling verder aangevuld.

6 maart 2023
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Ontvangst zending B cspe's

Ontvangst zending B voor de cspe's, vanuit DUO/Examendiensten (pakketten met de opgaven voor de kandidaten). De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

8 maart 2023
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Zending C cspe's beschikbaar

De bestanden van zending C kunnen vanaf deze datum vanaf de Secure downloadomgeving van Cito (voorheen Cito-portal) gedownload worden.

vanaf 13 maart 2023 t/m 25 mei 2023
Vmbo gl
Vmbo tl
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Start cpe beeldend gl/tl

De afnameperiode van het cpe eindigt op de werkdag die aan de afname van het cse beeldend gl/tl voorafgaat.

14 maart 2023
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Opdrachten profielvak-cspe's beschikbaar in Facet

De opdrachten bij de profielvak-cspe's staan klaar in Facet. De afnameplanner/examensecretaris kan vanaf nu de afnameplanningen maken voor onderdelen, waarvan opdrachten (inclusief minitoetsen) in Facet worden afgenomen. Deze moeten binnen de afnameperiode vallen.

14 maart 2023
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Minitoetsen cspe's beschikbaar in Facet

De minitoetsen staan klaar in Facet. De afnameplanner/examensecretaris kan vanaf nu de afnameplanningen maken voor de minitoetsen. Deze moeten binnen de afnameperiode vallen.

uiterlijk 10 kalenderdagen vóór afname van betreffende ce voor betreffende leerling aangeleverd in het register onderwijsdeelnemers
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Doorgeven cijfers schoolexamen aan het Register Onderwijsdeelnemers

Voor de flexibele digitale centrale examens bb en kb geldt dat (eventuele) schoolexamencijfers uiterlijk 10 kalenderdagen voor de afname van het betreffende ce voor de betreffende leerling moet zijn aangeleverd in het Register Onderwijsdeelnemers.

vanaf 23 maart 2023
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode bb- en kb-flex

Digitale centrale examens bb en kb beschikbaar in Facet

De digitale examens staan klaar in Facet. De afnameplanner/examensecretaris kan vanaf deze datum de afnameplanningen maken voor de digitale CE's. Deze moeten binnen de afnameperiode vallen.

maart 2023
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Overzicht tweede correctie

De pooling wordt bekendgemaakt via de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad.nl.

NB Dit geldt niet voor BB- KB-flex, zie hoofdstuk 7 van de brochure 'Kaders BB- en KB-flex 2023'.

maart 2023
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Landelijke test downloaden van examendocumenten

In maart vindt de jaarlijkse landelijke test met het downloaden van examendocumenten via Mijn DUO plaats. Uiterlijk een week voor de test ontvangen scholen een mailing met een vooraankondiging. Richtlijnen over de werkwijze vindt u in paragraaf 7.8 van de Septembermededeling.

uiterlijk 29 maart 2023
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode bb- en kb-flex

Terugvallen op papieren CE's bb en kb

Een examensecretaris die uiterlijk 29 maart via computerexamens@cvte.nl geregeld heeft dat zijn school terugvalt op papieren CE's krijgt papieren exemplaren van de examendocumenten in kandidaat-aantallen (zie de brochure 'Kaders BB- en KB-flex 2023').

Scholen die na 29 maart terug moeten vallen naar papier krijgen de mogelijkheid om de examenbestanden van de papieren centrale examens te downloaden via de Secure downloadomgeving van Cito (voorheen Cito-portal).

Deze bestanden worden per vak in een ZIP-bestand aangeboden. De ZIP-bestanden zijn vergrendeld door middel van wachtwoorden.

Deze bestanden dienen om BB- en KB-scholen die zich na 30 maart genoodzaakt zien om terug te vallen naar papier daartoe maximale ruimte te bieden. Daarom spreken we van 'terugvalbestanden'.

De terugval ná 29 maart 2023 verloopt eveneens via computerexamens@cvte.nl. De school krijgt dan toestemming om terug te vallen naar de papieren examens.

Over het downloaden van terugvalbestanden worden de examensecretarissen medio april via een mailing vanuit Examenblad.nl geïnformeerd.

vanaf 3 april 2023 t/m 21 juli 2023
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode bb- en kb-flex

Afnameperiode flexibele en digitale centrale examens bb en kb

De digitale CE's bb en kb mogen vanaf 3 april tot en met 21 juli worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten. De school regelt zelf de momenten van inhalen en herkansen.

vanaf 3 april 2023 t/m 21 juli 2023
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Afnameperiode profielvak-cspe's

De profielvak-cspe's mogen tot en met 21 juli worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten.

3 april 2023
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Startdatum afname cspe

Vanaf deze datum kunnen opdrachten/onderdelen van het cspe afgenomen worden.

in de week van 3 t/m 7 april 2023
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Ontvangst instructie uitwisselen afnamegegevens cse's en cpe gl/tl

Ontvangst van Cito van Wolf-instructie voor het uitwisselen van de afnamegegevens t.b.v. de normering van de cse's en cpe gl/tl.

11 april 2023
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Bekendmaking wachtwoorden zending A en C cspe’s versiekleur voor de herkansing

De wachtwoorden bij de documenten en bestanden van zending A en C voor de herkansing worden op de persoonlijke pagina beschikbaar gesteld.

12 april 2023
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex

Ontvangst account-gegevens Secure downloadomgeving Cito (voorheen Cito Portal)

Scholen ontvangen per post een brief met de accountgegevens Secure downloadomgeving Cito (voorheen Cito Portal) ten behoeve van fall-back kunstvakken (Autoplay en losse bestanden) en Terugvalbestanden digitale CE's bb en kb.

uiterlijk 21 april 2023
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Bekendmaking bezorgdag examenopgaven eerste tijdvak

Voor de meivakantie ontvangt de examensecretaris informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de ingeplande dag van aflevering van de examenopgaven eerste tijdvak bekendgemaakt wordt.

2 mei 2023
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode profielvak-cspe's

Doorgeven cijfers schoolexamens aan het Register Onderwijsdeelnemers

De schoolexamencijfers dienen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de start van het eerste tijdvak aan het Register Onderwijsdeelnemers te zijn gemeld. Dit geschiedt door middel van het Persoonsgebonden nummer via Mijn DUO. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'.

NB Voor de cspe's en de flexibele en digitale centrale examens bb en kb geldt dat (eventuele) schoolexamencijfers uiterlijk 10 kalenderdagen voor de afname van het betreffende ce voor de betreffende leerling moeten zijn aangeleverd in het Register Onderwijsdeelnemers.

5 mei 2023
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
cse 1e tijdvak

Kunstvakexamens eerste tijdvak beschikbaar in Facet

Een week voor de afname staan de examens klaar in Facet en kan de afnameplanner/examensecretaris voor het desbetreffende kunstexamen een afnameplanning maken voor de afname conform het examenrooster. Bekijk voor de afnamedatum en het afnametijdstip van elk examen het examenrooster.

8, 9 of 10 mei 2023
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Levering erratumbladen eerste tijdvak

Erratumbladen op de opgaven voor het eerste tijdvak centrale examens worden per koerier afgeleverd, indien een of meer hele bladzijden met examenopgaven in kandidaat-aantallen moeten worden verstrekt. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Overige erratumbladen worden op een nader te bepalen moment via Mijn DUO verspreid.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

8, 9 of 10 mei 2023
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Ontvangst examenopgaven CE eerste tijdvak

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het eerste tijdvak. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

NB De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen. Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

8 mei 2023
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
cse 1e tijdvak

Bekendmaking wachtwoorden fall-back kunstvakexamens eerste tijdvak

De wachtwoorden voor de fall-back kunstvakken (Autoplay en losse bestanden) worden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd.

11 mei 2023
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Aanvang CE eerste tijdvak

Aanvang centraal schriftelijk examen eerste tijdvak.

13 mei 2023
Havo
cse 1e tijdvak

Publicatie correctievoorschrift scheikunde havo

Het correctievoorschrift van het centraal examen scheikunde havo zal twee dagen na de afname beschikbaar zijn. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en de Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON) voeren namelijk een testcorrectie uit.

15 mei 2023
Havo
cse 1e tijdvak

Publicatie correctievoorschrift Nederlands havo

Het correctievoorschrift van het centraal examen Nederlands havo zal drie dagen na de afname beschikbaar zijn. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en Levende Talen Nederlands (LTN) voeren namelijk een testcorrectie uit.

15 mei 2023
Vwo
cse 1e tijdvak

Publicatie correctievoorschrift kunst (algemeen) vwo

Het correctievoorschrift van het centraal examen kunst (algemeen) vwo zal drie dagen na de afname beschikbaar zijn. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en de Vereniging Onderwijs Kunst en Cultuur (VONKC) voeren namelijk een testcorrectie uit.

17 mei 2023
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Deadline inzenden afnamegegevens profielvak-cspe's (bb, kb en gl)

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf: Deze gegevens worden nog gebruikt voor de normering.

NB Ook na deze datum kunnen nog afnamegegevens van de profielvak-cspe's worden ingezonden, zie de vakspecifieke mededelingen.

17 mei 2023
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Deadline inzenden opmerkingen profielvak-cspe's (bb, kb en gl)

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen profielvak-cspe's (bb, kb en gl) aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

19 mei 2023
Vwo
cse 1e tijdvak

Publicatie correctievoorschrift economie vwo

Het correctievoorschrift van het centraal examen economie vwo zal drie dagen na de afname beschikbaar zijn. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en de Vereniging van leraren in de economisch-maatschappelijke vakken (Vecon) voeren namelijk een testcorrectie uit.

22 mei 2023
Vwo
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken

Einddatum cpe vwo beeldende vakken

Het cpe moet zijn afgerond voor de afname van het centraal schriftelijk examen (cse) tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving.

25 mei 2023
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Deadline inzenden afnamegegevens examens 11 t/m 16 mei

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf van examens afgenomen op 11 t/m 16 mei (m.u.v. economie vwo).

Deze gegevens worden nog gebruikt voor de normering.

25 mei 2023
Vmbo gl
Vmbo tl
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Einddatum cpe beeldend gl/tl

Het cpe moet zijn afgerond voor de afname van het centraal schriftelijk examen (cse) beeldende vorming.

Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 11 t/m 16 mei

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 11 t/m 16 mei aan Examenlijn (m.u.v. economie vwo). Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

1 juni 2023
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Deadline inzenden afnamegegevens examens 17 t/m 25 mei

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf van examens afgenomen op 17 t/m 25 mei en economie vwo.

Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 17 t/m 25 mei

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 17 t/m 25 mei en economie vwo aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

2 juni 2023
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Deadline inzenden afnamegegevens examens 26 en 30 mei

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf van examens afgenomen op 26 t/m 30 mei.

Deze gegevens worden nog gebruikt voor de normering.

uiterlijk 5 juni 2023
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Bekendmaking bezorgdag examenopgaven tweede tijdvak

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van de examenopgaven tweede tijdvak informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van de examenopgaven tweede tijdvak bekendgemaakt wordt.

Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 26 en 30 mei

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 26 en 30 mei aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

7 juni 2023
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Bekendmaking N-termen cspe's vmbo

Bekendmaking normering profielvak-cspe's vmbo om 08.00 uur op www.Examenblad.nl en www.cito.nl.

8 juni 2023
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode bb- en kb-flex

Deadline inzenden opmerkingen flexibele en digitale examens bb en kb

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen flexibele en digitale examens bb en kb aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

9 t/m 23 juni 2023
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het eerste tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in het register onderwijsdeelnemers). Dit geschiedt door middel van het Persoonsgebonden nummer via Mijn DUO. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'.

Deze periode is bedoeld voor het CE van het 1e tijdvak.

Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling en per vak.

12, 13 of 15 juni 2023
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Levering erratumbladen tweede tijdvak

Erratumbladen op de opgaven voor het tweede tijdvak centrale examens worden door Mikropakket afgeleverd, indien één of meer hele bladzijden met examenopgaven in kandidaat-aantallen moeten worden verstrekt. De DUO-zending wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Overige erratumbladen worden op een nader te bepalen moment via Mijn DUO verspreid. Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

12, 13 of 15 juni 2023
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Ontvangst examenopgaven CE tweede tijdvak

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het tweede tijdvak. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen. Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

12 juni 2023
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
cse 2e tijdvak

Kunstvakexamens tweede tijdvak beschikbaar in Facet

Een week voor de afname staan de examens klaar in Facet en kan de afnameplanner/examensecretaris voor het desbetreffende kunstexamen een afnameplanning maken voor de afname conform het examenrooster. Bekijk voor de afnamedatum en het afnametijdstip van elk examen het examenrooster.

12 juni 2023
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
cse 2e tijdvak

Bekendmaking wachtwoorden fall-back examens kunstvakken tweede tijdvak

De wachtwoorden voor de fall-back van de kunstvakken (Autoplay en losse bestanden) worden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd.

14 juni 2023
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex

Bekendmaking normering eerste tijdvak algemene vakken vwo, havo en vmbo inclusief BB- en KB-flex

De normeringstermen van het eerste tijdvak algemene vakken vwo, havo en vmbo inclusief BB- en KB-flex worden om 08.00 uur bekendgemaakt via www.Examenblad.nl en www.cito.nl.

16 juni 2023 voor 17.00 uur
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Deadline aanmelden kandidaten tweede tijdvak

Aan DUO doorgeven (registreren in Register Onderwijsdeelnemers) welke kandidaten deelnemen aan het tweede tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Persoonsgebonden nummer via Mijn DUO. Hierbij kunnen de volgende zaken aan de orde zijn:

1: kandidaten die aan de herkansing deelnemen, met vermelding van het vak waarin examen wordt afgelegd;

2: kandidaten die bij een of meer zittingen van het eerste tijdvak niet aanwezig waren, zijn in de gelegenheid gesteld in het tweede tijdvak hun examen voort te zetten of te voltooien;

3: de cijfers van het alsnog voltooide SE van alle kandidaten die het SE niet hebben kunnen voltooien voor het eerste tijdvak.

16 juni 2023 voor 17.00 uur
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Deadline aanmelden kandidaten tweede tijdvak aangewezen vakken

Uiterste datum voor aanmelding via DUO/Examendiensten van de kandidaten voor het tweede tijdvak in een van de aangewezen vakken (tweede tijdvak afgenomen door het College voor Toetsen en Examens).

NB De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie. De school moet deze kandidaten ook registreren bij Register Onderwijsdeelnemers.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak registreren in Register Onderwijsdeelnemers, mede t.b.v. eventuele inspectiecontrole. De separate aanmelding bij Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

19 t/m 30 juni 2023
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Afname CE algemene vakken tweede tijdvak

Tweede tijdvak, CE algemene vakken, voor de vakken waarbij dit op school wordt afgenomen.

19 juni 2023
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Vervallen: Ontvangst wachtwoorden pdf's voor spraaksynthese tweede tijdvak

Voor het tweede tijdvak wordt per schooltype één cd met alle pdf's voor spraaksynthese geleverd.

22 juni 2023
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Afname aangewezen vakken tweede tijdvak

Aangewezen vakken: tweede tijdvak afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE).

Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Deadline inzenden afnamegegevens examens 19 t/m 22 juni

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf.

Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Deadline inzenden afnamegegevens examens 23 t/m 27 juni

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf.

Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 23 t/m 27 juni

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 23 t/m 27 juni aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 19 t/m 22 juni

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 19 t/m 22 juni aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

t/m 27 juli 2023 17.00 uur
Alle schooltypes
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Inzage in afnames Facet 11

Daarna verloopt de inzage via het CvTE. De examensecretaris neemt dan contact op met computerexamens@cvte.nl.

Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Deadline inzenden afnamegegevens examens 28 t/m 30 juni

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf.

Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 28 t/m 30 juni

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 28 t/m 30 juni aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

6 juli 2023 om 10 uur
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken

Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken via Mijn DUO.

NB Scholen ontvangen de cijfers ook per post in de week van 10 juli.

Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Bekendmaking normering tweede tijdvak

08.00 uur: Bekendmaking normering tweede tijdvak.

3 werkdagen vóór aanvang van het derde tijdvak examen
Alle schooltypes
cse 3e tijdvak

Kandidaten derde tijdvak doorgeven

Aan DUO doorgeven (registreren in Register Onderwijsdeelnemers) welke kandidaten deelnemen aan het derde tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO.

Woensdag 12 juli 2023
Alle schooltypes
cse 3e tijdvak

Deadline aanmelden kandidaten derde tijdvak

Uiterste datum voor aanmelden via DUO/Examendiensten van de kandidaten voor het derde tijdvak, afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens. In mei ontvangt de school van DUO/Examendiensten nadere informatie. Aanmeldingen na 12 juli worden niet in behandeling genomen.

NB1 Dit geldt niet voor flexibele en digitale centrale examens bb en kb (BB- en KB-flex) en profielvak cspe's.

NB2 De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie. De school moet deze kandidaten ook registreren bij Register Onderwijsdeelnemers.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak, registreren in Register Onderwijsdeelnemers, mede t.b.v. eventuele inspectiecontrole. De separate aanmelding bij DUO/Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

Woensdag 12 juli 2023
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode bb- en kb-flex

Deadline aanmelden kandidaten derde tijdvak BB- en KB-flex

Uiterste datum voor aanmelden via DUO/Examendiensten van de kandidaten voor het derde tijdvak, afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens. In mei ontvangt de school van DUO/Examendiensten nadere informatie. Aanmeldingen na 12 juli worden niet in behandeling genomen.

NB1 De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie.

NB2 De aanmelding voor afname van profielvak-cspe’s in de periode van het derde tijdvak loopt via het contactformulier van het CvTE. Profielvak-cspe’s worden door de eigen school van de aangemelde kandidaten afgenomen.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak, registreren in Register Onderwijsdeelnemers, mede t.b.v. eventuele inspectiecontrole. De separate aanmelding bij DUO/Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

t/m 1 aug 2023
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Doorgeven cijfers beroepsgerichte profielvakken aan het Register Onderwijsdeelnemers

Het aanleveren van het eindcijfer voor het beroepsgerichte profielvak moet standaard uiterlijk twee weken na het vaststellen van de uitslag plaatsvinden. Voor scholen die de uitslag nog vast (moeten) stellen na 15 juli is de deadline 1 augustus.

6 juli t/m 20 juli 2023
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het tweede tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in het register onderwijsdeelnemers). Dit geschiedt door middel van het Persoonsgebonden nummer via Mijn DUO. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'. Deze periode is bedoeld voor het CE van het 2e tijdvak. Voor de flexibele en digitale centrale examens gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

21 juli 2023
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Afronding cspe's

De cspe's kennen geen tijdvakken. De afname van de cspe's moet plaatsvinden in de periode vanaf 3 april tot en met 21 juli.

augustus
Alle schooltypes
cse 3e tijdvak

Aanvang derde tijdvak

Het derde tijdvak; afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens; data en plaatsen worden na aanmelding bekendgemaakt. Het rooster derde tijdvak is vanaf maart beschikbaar op de website van DUO.

Vrijdag 25 augustus 2023
Alle schooltypes
cse 3e tijdvak

Publicatie uitslagen derde tijdvak

Publicatie uitslagen derde tijdvak via Mijn DUO. NB Scholen ontvangen de cijfers ook per post op donderdag 8 september.

23 september 2023
Alle schooltypes
cse 3e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Uitwisseling examengegevens derde tijdvak

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het derde tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens via Mijn DUO door middel van het persoonsgebonden nummer. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'. Deze periode is bedoeld voor het CE van het 3e tijdvak. Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.