Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

Regeling wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van de examenprogramma’s wiskunde A havo en vwo en wiskunde C vwo

Laatste update
Kenmerk
VO/599178
Datum
22 februari 2014
Gepubliceerd
Staatscourant 2014, nr. 7228

Middels een wijzigingsregeling zijn nieuwe examenprogramma's voor de examens wiskunde A havo en vwo en wiskunde C vwo vastgesteld. Bijlage I (examenprogramma's havo/vwo) van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs is daardoor gewijzigd.

De herziene regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2015. In 2017 wordt het centraal examen wiskunde A havo voor het eerst afgenomen volgens het nieuwe examenprogramma. In 2018 worden de centraal examens wiskunde A en C vwo afgenomen volgens het nieuwe examenprogramma.

In 2017 worden bezemexamens afgenomen voor wiskunde A havo. In 2018 vinden bezemexamens wiskunde A en C vwo plaats.

De nieuwe examenprogramma's zijn op de examenpagina's in de betreffende jaarringen op Examenblad.nl geplaatst.


Regeling in Staatscourant

Rectificatie

Op deze regeling heeft de Staatssecretaris op 10 april 2014 een rectificatie gepubliceerd.

Juridische grondslag

Documenten