Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging besluit rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2022

Laatste update
Kenmerk
CvTE-22.00444
Datum
10 maart 2022
Gepubliceerd
Staatscourant 2022, nr. 7655

Dit besluit wijzigt het rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs 2022 in verband met de publicatie van het rooster voor het derde tijdvak.

De bijlage bij dit besluit wordt de nieuwe bijlage 3 bij het rooster en bevat het rooster voor het derde tijdvak.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag