Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging van Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016 in verband met de gevolgen van COVID19 voor de wijze van normering in het examenjaar 2021

Laatste update
Kenmerk
CvTE-21.00446
Datum
15 maart 2021
Gepubliceerd
Staatscourant 2021, nr. 18168

Met deze regeling wordt de Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016 gewijzigd.

De normering van de centrale examens dient er zorg voor te dragen dat in opeenvolgende jaren aan kandidaten dezelfde eisen worden gesteld. Het CvTE kan dit schooljaar niet vaststellen of het vaardigheidsniveau van de examenleerlingen hetzelfde is als in de jaren 2015-2019. Het CvTE heeft daarom besloten tot een aanpak die de doelen van de gebruikelijke werkwijze het beste benadert.

Bijlage 1 is vervangen in verband met de gevolgen van COVID19 voor de normering in 2021.

Verder zijn twee artikelen en een bijlage die betrekking hadden op de rekentoets, vervallen.

Deze regeling is in werking getreden op 10 april 2021.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag