Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs en van de Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo in verband met het vernieuwen van de beroepsgerichte examenprogramma’s vmbo

Laatste update
Kenmerk
1187941
Datum
10 januari 2022
Gepubliceerd
Staatscourant 2022, nr. 7905

Deze regeling wijzigt de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs en de Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo.

Met dit artikel wordt het overgangsrecht geregeld, zodat leerlingen die al bezig waren met de beroepsgerichte programma’s niet geconfronteerd worden met een gewijzigd beroepsgericht curriculum en daarmee een aangepast cspe.

Met deze wijziging worden de titels van de profielkernen en profielmodules van de beroepsgerichte examenprogramma’s aangepast. In de titels is het examenjaar opgenomen waarop de examenprogramma’s betrekking hebben.

Daarnaast zijn op verzoek van het Platform Bouwen, wonen en interieur (BWI) enkele tekstuele wijzingen doorgevoerd.

Deze regeling treedt in werking vanaf 24 maart 2022. De nieuwe eindexamenprogramma's gelden voor het eerst voor leerlingen die in het schooljaar 2022–2023 hun centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) afleggen.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag

  • artikel 6 van het Eindexamenbesluit VO BES