Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Werken met twee profielvak-cspe's

Laatste update

Bij de profielvakken wordt gewerkt met twee versies van ieder cspe: versie rood en versie blauw. Op deze pagina treft u informatie aan over het werken met twee profielvak-cspe's.

Informatie voor docenten

In de brochure 'Werken met twee profielvak-cspe's' wordt gedetailleerd toegelicht waarom deze verandering is doorgevoerd en wat dat voor scholen betekent.

U leest hierin meer informatie over o.a.:

  • Logistiek
  • Examendocumenten
  • Uitslagbepaling
  • Schaallengte bij herkansing
  • Organisatie op school
  • Tijdschema

Informatie voor de examensecretaris

Animatie N-L-tool

Met de N-L-tool stelt u de N-term (N) en de schaallengte (L) van een herkansings-cspe vast als een kandidaat één of enkele onderdelen herkanst in de andere kleur. Om alvast kennis te maken met deze tool, is een animatie gemaakt.

Instructie voor de kandidaat

Voor de kandidaat is een algemene instructie beschikbaar waarin een beeld wordt geschetst van wat deze tijdens een cspe kan verwachten.

Naast deze animatie met algemene informatie, is er per cspe een animatie toegespitst op de inhoud van dat cspe voor de kandidaat beschikbaar. Deze specifieke animatie ontvangt de examensecretaris in maart, tegelijk met de digitale bestanden.

Zie ook de informatie in de Instructie voor de Examinator. Deze kunt u vinden op de examenpagina’s van het betreffende profielvak-cspe.

Afnameperiode

De profielvak-cspe's kunnen worden afgenomen van april tot en met begin juli. Zie voor de exacte data de activiteitenplanning. Binnen de vastgestelde periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten en de momenten van inhalen en herkansen.