Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Vakvernieuwing maatschappijwetenschappen havo en vwo

Laatste update
Deze informatie is onderdeel van een ontwikkeling in de betreffende examens.

De centrale examens maatschappijwetenschappen havo en vwo worden afgenomen op basis van een nieuw examenprogramma. Voor havo gebeurde dit voor het eerst in mei 2019. Voor vwo zal het nieuwe examenprogramma in mei 2021 voor het eerst worden geëxamineerd. Vanaf 2013 en 2014 zijn pilot-examens maatschappijwetenschappen afgenomen in respectievelijk havo en vwo.

Achtergrond

In september 2009 heeft de vervolgcommissie Maatschappijwetenschappen onder leiding van prof. dr. P. Schnabel een adviesrapport uitgebracht aan de minister van OCW.

In 2011-2012 is op pilotscholen in de vierde klas havo en vwo een nieuw programma maatschappijwetenschappen van start gegaan. De projectleiding hiervan berust bij SLO.

Een syllabuscommissie van het CvTE heeft zowel voor havo als voor vwo een eerste werkversiesyllabus gemaakt op basis van het rapport Schnabel II, waarin de explicitering van het CE-deel van het examenprogramma is opgenomen. In deze syllabi is ook de werkversie van het examenprogramma opgenomen.

In 2013 is voor het eerst een pilotexamen maatschappijwetenschappen havo afgenomen in plaats van het reguliere examen.

In 2014 is voor het eerst een pilotexamen maatschappijwetenschappen vwo afgenomen in plaats van het reguliere examen. Bij het werken met de werkversiesyllabi voor pilotscholen worden gaandeweg ook onvolkomenheden aangetroffen. Daarom zijn de werkversiesyllabi voor het CE in de jaren na 2013 (havo) en 2014 (vwo) op onderdelen gewijzigd. Deze wijzigingen zijn geel gemarkeerd.

Na de evaluatie van de examens havo en vwo (resp. in 2013 en 2014) zijn de syllabi aanzienlijk bijgesteld. Na vaststelling door het College voor Toetsen en Examens en goedkeuring door het Ministerie van OCW zijn deze syllabi op Examenblad.nl gepubliceerd.

Documenten

Actuele syllabi vindt u in de jaarringen van Examenblad. Aan de syllabi havo 2023 en vwo 2024 is groot onderhoud gedaan.

Bij de centrale examens havo en vwo is een toelichting gepubliceerd. Het gaat om het volgende document:

Meer informatie