Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

Examencommissie

Laatste update

Voor scholen voor voortgezet onderwijs is het sinds 1 augustus 2021 verplicht de examencommissie ingesteld te hebben. In het vavo vervult de examencommissie de taken van de directeur. De examencommissie van het vavo wordt hier niet bedoeld (zie Eindexamenbesluit artikel 35d). De examencommissie is ingesteld voor de borging van de kwaliteit van de schoolexaminering. Het bevoegd gezag kan zelf bepalen op welk niveau zij de examencommissie inricht.

De belangrijkste taak van de examencommissie is het borgen van de kwaliteit van de schoolexaminering. De examencommissie kijkt naar het geheel van de kwaliteit van schoolexaminering binnen de school. Deze evaluatie is breder dan alleen de uitvoering van de werkzaamheden van de examencommissie zelf en ook breder dan alleen de organisatie van de schoolexaminering. Te denken valt aan de duidelijkheid en transparantie van de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling binnen de examenorganisatie, het verloop van de examens, de kwaliteit van het PTA en het examenreglement, of wordt voldaan aan de wettelijke eisen, de kwaliteit van de totstandkoming van de schoolexamentoetsen, het aantal en type maatregelen dat getroffen is etc.

De examencommissie vo

De geel gemarkeerde tekst is nieuw ten opzichte van de tekst in de jaarringen tot en met 2021.

De examencommissie heeft in het Eindexamenbesluit VO een aantal taken toegewezen gekregen (zie Eindexamenbesluit artikel 35e):

De examencommissie vavo

Voor vavo-instellingen ligt de wettelijke grondslag in de WEB, artikel 7.4.5. Daar waar in het Eindexamenbesluit wordt gesproken over 'directeur' en van 'directeur en secretaris' wordt daaronder voor het vavo de examencommissie verstaan. Deze commissie vervult dus in feite de taken van de directeur en de examensecretaris (zie Eindexamenbesluit VO artikel 1 lid 2).