Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

Directeur (rector)

Laatste update

In het geval van een centrale directie draagt de voorzitter hiervan de verantwoordelijkheden van de directeur (zie WVO artikel 32a). In het vavo vervult de examencommissie de taken van de directeur (zie Eindexamenbesluit VO artikel 1; WEB artikel 7.4.5 en artikel 7.4.11, lid 2).

De directeur (zie Eindexamenbesluit VO artikel 1) is de hoogste leidinggevende binnen de school. Hij geeft leiding aan het gehele team en doet dit in opdracht van het bevoegd gezag. De directeur is binnen de school de eerstverantwoordelijke voor de uitvoering van de examens.

Hij heeft in de WVO en het Eindexamenbesluit VO een aantal taken toegewezen gekregen:

De geel gemarkeerde tekst is nieuw ten opzichte van de tekst in de jaarringen tot en met 2021.