Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

Aanvullingen op het correctievoorschrift

Laatste update

Het aanvullen van het correctievoorschrift heeft voor- en nadelen:

Voordeel:

  • het geeft helderheid en rust aan het veld van vakdocenten;
  • niet hoeven meenemen naar de normering voorkomt onbedoelde bevoordeling van een deel van de kandidaten.

Nadeel:

  • sommige docenten nemen de fout al in hun beoordeling mee, zodat die examenkandidaten dubbel worden bevoordeeld;
  • een aanvulling wordt wel eens gemist;
  • een aanvulling nadat de corrector het hele werk heeft doorgenomen, kan extra werk betekenen.

Om de nadelen zo klein mogelijk te houden wordt een aanvulling zo spoedig mogelijk na de afname van het examen verzonden.

De vraag of het nog opportuun is om een aanvulling te versturen, wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • Hoeveel tijd is verstreken sinds de examenkandidaten het examen hebben afgelegd?
  • Wanneer zijn de docentenvergaderingen (ook wel kringvergaderingen, regiobijeenkomsten etc. genoemd) geweest waarin examenopgaven en correctievoorschriften zijn besproken?
  • Is de uiterste inzenddatum van Wolf gepasseerd?
  • Zijn er bijzondere dagen geweest, zoals feestdagen?