Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Veldraadpleging syllabus bedrijfseconomie havo

Gepubliceerd op

Voor de syllabus bedrijfseconomie havo heeft een syllabuscommissie in opdracht van het College voor Toetsen en Examens wijzigingsvoorstellen geformuleerd. Met de wijzigingen wil de commissie de leerstof voor de centrale examens dichter brengen bij de belevingswereld van leerlingen en beter inpasbaar maken in de lespraktijk van docenten.

Het CvTE legt de conceptversie van de gewijzigde syllabus graag voor aan docenten bedrijfseconomie. U kunt via een digitale enquête een reactie geven op wijzigingsvoorstellen. Ook het invoeringsjaar van de gewijzigde syllabus komt in de vragenlijst terug. De syllabuscommissie bespreekt de reacties en verwerkt ze waar mogelijk.

De commissie heeft ook een korte toelichting bij de conceptsyllabi geschreven. Wij vragen u deze toelichting te raadplegen bij het beoordelen van de conceptsyllabus

U kunt de syllabus en de toelichting downloaden via onderstaande link. De enquête staat open tot maandag 25 april 2022. U kunt de vragenlijst in delen invullen; uw eerder ingevulde antwoorden worden bewaard.