Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

Maatregelen coronavirus en de centrale examens VO 2022

Gepubliceerd op

Het coronavirus heeft ook dit jaar nog steeds grote impact op het onderwijs. Daarom heeft minister Slob op 17 december maatregelen bekend gemaakt voor het examenjaar 2022. Deze maatregelen zijn gericht op het creëren van meer tijd en flexibiliteit rond het eindexamen voor leerlingen.

Met zijn Kamerbrief Aanvulling besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2022 van 24 januari 2022 maakt minister Wiersma een aanvullende maatregel bekend voor het eindexamen 2022. Leerlingen mogen in examenjaar 2022, net als vorig jaar, het eindresultaat van één vak (niet zijnde een kernvak) buiten beschouwing laten als zij daarmee kunnen slagen voor het diploma.

In het commissiedebat van 26 januari heeft minister Wiersma zich uitgesproken over de examinering van de beroepsgerichte profielvakken met een schoolexamen en het gebruik daarbij van het cspe. In zijn Kamerbrief Toezeggingen commissiedebat examens 2022 is dit nader toegelicht.

Nadere informatie over de examinering in 2022 is opgenomen in de Kamerbrieven en het bijbehorende servicedocument:

Maatregelen eindexamens:

  • de mogelijkheid voor de leerling om het centraal examen (CE) te spreiden over twee tijdvakken bestaande uit een eerste tijdvak voor eerste afnames en een tweede tijdvak voor eerste afnames en herkansingen;
  • uitbreiding van het tweede tijdvak van 4 naar 10 afnamedagen;
  • een extra herkansing voor een centraal examen: leerlingen vmbo gl/tl, havo en vwo mogen in twee verschillende vakken het CE herkansen. Voor vmbo bb en kb leerlingen geldt dat zij daarnaast nog een herkansing mogen doen in het beroepsgerichte profielvak;
  • een 4-daags derde tijdvak (een herkansingstijdvak) op de scholen na het tweede tijdvak voor de afronding van de herkansingen;
  • de mogelijkheid voor leerlingen om het eindresultaat van één vak (niet zijnde een kernvak) buiten beschouwing te laten als zij daarmee kunnen slagen voor het diploma. Het volledige eindexamen moet wel zijn afgelegd alvorens van deze mogelijkheid gebruik gemaakt kan worden.
  • het beroepsgerichte profielvak wordt met een schoolexamen afgesloten, waarbij gebruik kan worden gemaakt van het cspe 2022.

De tijdvakken 2022 zien er dan als volgt uit:

Tijdvak 112 mei tot en met 30 meibekendmaking N-termen (uitslag) 9 juni
Tijdvak 213 tot en met 24 junibekendmaking N-termen (uitslag) 1 juli
Tijdvak 35 tot en met 8 julibekendmaking N-termen (uitslag) 14 juli

Het rooster van het eerste tijdvak verandert niet, wel is de uitslagdatum voor de centrale examens met een vast afnamemoment naar voren verplaatst, naar 9 juni. Deze datum geldt ook voor de cspe’s. De uitslagdatum van de flexibele en digitale examens bb en kb is niet veranderd. Voor deze centrale examens blijft 15 juni de uitslagdatum. De N-termen voor de flexibele en digitale examens bb en kb die op 15 juni bekend worden gemaakt, gelden ook voor de herkansingsvarianten. Dat betekent dat bij de herkansing er, in tegenstelling tot de papieren centrale examens, na de correctie meteen een uitslag bepaald kan worden per leerling.

Het rooster tweede tijdvak is op 28 januari gepubliceerd:

Andere aanpak van de normering centraal examen 2022

De grote impact van het coronavirus op het onderwijs maakt een andere aanpak van de normering noodzakelijk, net zoals in 2021. Deze aanpak wordt in januari 2022 gecommuniceerd via Examenblad. Lees meer hierover op de pagina Normering centrale examens 2022.

Februari-aanvulling op Septembermededeling 2022

Op 9 februari hebben scholen vanuit Examenblad een aanvulling op de Septembermededeling ontvangen waarin de bekendgemaakte maatregelen zijn verwerkt met de specifieke aandachtspunten voor de uitvoering.