Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Aanvullende informatie eindexamen 2022

Gepubliceerd op

Op 17 december 2021 en 24 januari 2022 ontvingen scholen via een mailing bericht over de maatregelen voor het examenjaar 2022. Deze maatregelen zijn bekend gemaakt in de Kamerbrieven Besluit eindexamens voorgezet onderwijs 2022 en Aanvulling besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2022.

In het commissiedebat van 26 januari heeft minister Wiersma zich uitgesproken over de examinering van de beroepsgerichte profielvakken en het gebruik van het cspe. Op korte termijn zal hierover een Kamerbrief verschijnen met een aangepast servicedocument. Via een mailing van Examenblad.nl zullen scholen hierover worden geïnformeerd.

Tot onze spijt betekent bovenstaande ontwikkeling dat het niet mogelijk is om in januari een aanvulling op de Septembermededeling te publiceren. De aanvulling komt in de week van 7 februari.

Wel brengen wij met dit nieuwsbericht alvast de publicatie van het rooster voor het tweede tijdvak onder de aandacht en ook onze nieuwe informatie over de normering centrale examens 2022: