Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Regeling aangewezen vakken derde tijdvak centrale examens vo 2021

Laatste update
Kenmerk
CvTE-21.00582
Datum
19 april 2021
Gepubliceerd
Staatscourant 2021, nr. 21791

In deze regeling wijst het College voor Toetsen en Examens vakken aan die in het derde tijdvak onder geheimhouding worden afgenomen, waarbij de geheimhouding betrekking heeft op de opgaven en de daarbij behorende beoordelingsnormen. Het centraal examen in het derde tijdvak wordt afgenomen namens het College voor Toetsen en Examens op een staatsexamenlocatie. Deze vakken worden aangewezen vanwege het zeer geringe aantal kandidaten.

Voor het tweede tijdvak zijn de aangewezen vakken vastgesteld en gepubliceerd met de Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2021. Op het moment van vaststellen van die regeling was reeds duidelijk dat er ook een derde tijdvak voor een extra herkansingsmogelijkheid zou worden vastgesteld voor dit examenjaar. De bevoegdheid van het College ook ten behoeve van dit derde tijdvak vakken aan te wijzen op grond van het Eindexamenbesluit vo ontbrak evenwel nog. Het Besluit eindexamens 2021 regelt die grondslag en is op 17 april 2021 in werking getreden.

Deze regeling treedt in werking op 4 mei 2021 en vervalt op 1 januari 2022.

Publicatie in de Staatscourant

zie ook

Juridische grondslag