Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2021

Laatste update
Kenmerk
CvTE-21.00011
Datum
15 januari 2021
Gepubliceerd
Staatscourant 2021, nr. 2958

In deze regeling wijst het College voor Toetsen en Examens de vakken aan die afgenomen worden in het tweede tijdvak van de centrale examens vo. Nadere informatie over de afname van deze examens volgt in januari 2021 via Examenblad.nl.

In zijn brief van 16 december 2020 heeft de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media aangekondigd dat er in juli een extra herkansingstijdvak komt. Naar verwachting komen ook daarin aangewezen vakken voor. Het College voor Toetsen en Examens zal daarover een afzonderlijke regeling vaststellen.

Deze regeling treedt in werking op 15 januari 2021 en vervalt op 1 januari 2022.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag

Meer informatie