Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging besluit rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2021

Laatste update
Kenmerk
CvTE-21.00580
Datum
19 april 2021
Gepubliceerd
Staatscourant 2021, nr. 21789

Deze regeling wijzigt het Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs 2021 in verband met de verlenging van de afnameperiode van het schriftelijk centraal examen in het tweede tijdvak en de publicatie van het rooster voor het tweede en derde tijdvak.

Het tweede en het derde tijdvak worden door deze regeling gewijzigd en uitgebreid. Omdat inmiddels anders dan in voorgaande jaren ook de dagen en de uren waarop in het tweede tijdvak de centrale examens worden afgenomen bekend zijn, wordt het rooster voor het tweede tijdvak met deze wijziging vastgesteld en gepubliceerd. Ook het rooster voor het derde tijdvak wordt direct bekend gemaakt.

Het besluit treedt in werking met ingang van 4 mei 2021.

Publicatie in de Staatscourant

Juridische grondslag