Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Regeling wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs i.v.m. het vernieuwen van de examenprogramma’s Griekse taal en cultuur en Latijnse taal en cultuur

Laatste update
Kenmerk
559817
Datum
17 juni 2014
Gepubliceerd
Staatscourant 2014, nr. 17415

Middels een wijzigingsregeling zijn nieuwe examenprogramma's voor de examens Griekse taal en cultuur en Latijnse taal en cultuur vastgesteld. Bijlage I (examenprogramma's havo/vwo) van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs is daardoor gewijzigd.

De examenprogramma's Latijnse taal en literatuur en Griekse taal en literatuur worden in deze Regeling vervangen door de examenprogramma's Latijnse taal en cultuur en Griekse taal en cultuur. In deze programma's zijn de eindtermen van klassieke culturele vorming (KCV) opgenomen. Dit heeft alleen gevolgen voor het schoolexamen, niet voor het centrale examen. Het vak KCV vervalt daarmee als apart examenprogramma per 1 augustus 2014.

In 2017 worden de eerste examens Latijnse taal en cultuur en Griekse taal en cultuur afgenomen volgens het nieuwe programma.

De nieuwe examenprogramma's zijn op de examenpagina's in de betreffende jaarringen op Examenblad.nl geplaatst.


Regeling in Staatscourant

Juridische grondslag

Documenten