Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs

Laatste update
Kenmerk
1380336
Datum
9 juli 2018
Gepubliceerd
Staatscourant 2018, nr. 40531

Deze wijzigingsregeling actualiseert en verduidelijkt de examenprogramma's van negen van de tien beroepsgerichte profielvakken in het vmbo (het examenprogramma voor het profielvak Horeca, bakkerij en recreatie wordt niet gewijzigd). Over het algemeen gaat het om beperkte wijzigingen die de inhoud van het examenprogramma niet beïnvloeden, maar de tekst beter leesbaar of wat minder specifiek maken.

Hierop zijn twee uitzonderingen: module 1 van mobiliteit en transport is tekstueel grondig herzien en bevat nu meer kennisinhoud. Daarnaast is in module 3 van media, vormgeving en ict 'demonteren en monteren van hardware-onderdelen' veranderd in 'vervangen en aansluiten van hardware-onderdelen'.

De gewijzigde regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2018.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag

  • artikel 6 van het Eindexamenbesluit VO BES