Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging Regeling modellen diploma's VO

Laatste update
Kenmerk
VO/17949224
Datum
24 januari 2020
Gepubliceerd
Staatscourant 2020, nr. 5997

Deze regeling wijzigt de Regeling modellen diploma’s VO onder meer op de volgende punten:

  • het NLQF/EQF-niveau wordt vermeld op diploma vwo, havo en vmbo
  • kandidaten havo en vwo krijgen een cijfer voor CKV
  • het cijfer van de rekentoets wordt niet meer vermeld
  • vmbo-kandidaten die slagen voor twee of meer profielen, krijgen voor elk profiel afzonderlijk een cijferlijst

Naast deze inhoudelijke wijzigingen bevat de aanpassingsregeling ook een aantal zuiver technische wijzigingen.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 5 februari 2020.

Regeling in Staatscourant

Juridische grondslag