Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging Regeling codetabellen school- en studiejaar 2018-2019 en wijziging Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo

Laatste update
Kenmerk
VO/1402028
Datum
9 oktober 2018
Gepubliceerd
Staatscourant 2018, nr. 59070

Deze regeling wijzigt zowel de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2018-2019 als de Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo op de volgende punten:

  • een onjuiste formulering in artikel 3 van de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2018-2019 is gecorrigeerd
  • enkele fouten in de codetabellen (Bijlage III) zijn hersteld
  • het beroepsgerichte keuzevak 'assisteren in de gezondheidszorg' kan nu ook worden gekozen in de basisberoepsgerichte leerweg

De wijzigingen hebben geen merkbare gevolgen voor de onderwijspraktijk.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 24 oktober 2018 en werkt terug tot en met 1 augustus 2018.

Regeling in Staatscourant

Juridische grondslag

  • artikel 103b, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs
  • artikel 164a, derde lid, van de Wet op de expertisecentra
  • de artikelen 2.3.6a, derde lid, en 2.5.5a, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs
  • artikel 26j, eerste lid, van het Inrichtingsbesluit WVO
  • artikel 27, eerste lid, van het Inrichtingsbesluit WVO BES