Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

De centrale examens gingen in examenjaar 2020 als gevolg van de coronacrisis niet door. De informatie op deze pagina is mogelijk niet meer (volledig) van toepassing. Raadpleeg voor meer informatie:  Nieuwsbericht update coronacrisis dd 15 mei 2020

Rooster en andere belangrijke data

Laatste update

Het rooster voor het eerste tijdvak van de centrale examens wordt twee jaar voor de afname van de examens gepubliceerd in de Regeling rooster. In die regeling worden tevens de data bekendgemaakt waarop het tweede tijdvak wordt afgenomen. Het rooster van het tweede tijdvak wordt in maart van het betreffende examenjaar gepubliceerd.

Aan de rechterkant van deze pagina, onder 'officiële publicaties' vindt u een overzicht van de relevante regelgeving voor de gekozen jaarring, voor zover deze al beschikbaar is.

Rooster 2020

Het rooster 2020 is op 16 april 2018 vastgesteld en gepubliceerd met het kenmerk CvTE-18.00604.

Bekijk het rooster

Activiteitenplanning centrale examens

Belangrijke data voor de centrale examens 2020 zijn opgenomen in de activiteitenplanning.