Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Regeling profielen vmbo

Laatste update
Kenmerk
VO/BZO/809397
Datum
22 juni 2016
Gepubliceerd
Staatscourant 2016, nr. 34129

Deze Regeling profielen vmbo voert terminologische en andere wijzigingen op uitvoeringsniveau door. Vmbo-scholen kunnen daardoor:

  • de juiste onderwijsgegevens leveren aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO),
  • de juiste diploma’s uitreiken aan leerlingen,
  • nieuw profielaanbod aanvragen, en
  • weten wat het toegestane profielaanbod voor hun school is.

Met de introductie van profielen in het vmbo is het huidige intersectorale aanbod – net als dat van de afdelingsvakken – niet meer op het niveau van een algemene maatregel van bestuur geregeld, maar op wetsniveau. De regeling intra- en intersectorale programma’s komt daarmee te vervallen. Voortaan gelden voor al het toegestane onderwijsaanbod dezelfde regels.

De volgende regelingen zijn afzonderlijk aangepast aan de nieuwe systematiek met profielen in plaats van afdelingen in het vmbo:

Vmbo-scholen voeren de nieuwe profielstructuur in per schooljaar 2016–2017 voor de leerlingen in het derde leerjaar. Op grond van de wet kunnen scholen er ook voor kiezen om de nieuwe structuur een jaar later in te voeren, met ingang van schooljaar 2017–2018.

Deze regeling treedt (grotendeels) in werking met ingang van 1 augustus 2016, in verband met de relatie tussen deze regeling en de Wet profielen vmbo en het Besluit profielen vmbo die beide ook op die datum in werking treden. Deze regeling vervalt met ingang van 1 augustus 2021.

Regeling op Overheid.nl