Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging van de Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016

Laatste update
Kenmerk
CvTE-18.01321
Datum
26 november 2018
Gepubliceerd
Staatscourant 2019, nr. 9325

Met deze regeling wordt de Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016 gewijzigd in verband met tijdelijke speelruimte centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) en actualisering en verduidelijking van bijlage 1 van de regeling. De aanpassing verbetert tevens de beschrijving van de systematiek van de N-term. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

De gewijzigde regeling treedt in werking met ingang van 22 februari 2019.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag