Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging Regeling examenprogramma’s VO i.v.m. vervangen van examenprogramma’s M&O havo/vwo door Bedrijfseconomie havo/vwo

Laatste update
Kenmerk
919669
Datum
8 april 2016
Gepubliceerd
Staatscourant 2016, nr. 20890

Deze Regeling vervangt de examenprogramma’s Management & Organisatie (M&O) havo en vwo uit bijlage 1 bij de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs door Bedrijfseconomie havo en vwo. Bedrijfseconomie is de vakbenaming voor het examenprogramma Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid.

Het eerste examen Bedrijfseconomie havo wordt afgenomen in 2020. In dat jaar is het tevens, voor havo-leerlingen die gezakt zijn in 2019, voor de laatste keer mogelijk om het bezemexamen M&O havo af te leggen. In schooljaar 2020–2021 wordt voor de eerste maal het examen Bedrijfseconomie vwo afgenomen. In datzelfde jaar is het, voor vwo-leerlingen die gezakt zijn in 2020, voor de laatste maal mogelijk om het examen M&O vwo af te leggen.

Regeling in Staatscourant

Juridische grondslag

Documenten