Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Rekenen 3S

Laatste update

Op deze pagina treft u informatie over de rekentoets 3S.

Toelichting rekentoets 3S

Voor vwo-leerlingen die meer aankunnen dan 3F, is er een vrijwillige 3S-toets. In maart 2019 kunnen scholen met hun vwo-leerlingen deelnemen aan een pilot ter voorbereiding op de invoering van de rekentoets 3S.

Alle vwo-leerlingen doen eindexamen in wiskunde. Om onnodige overlap te voorkomen tussen de rekentoets 3S in vwo en wiskunde maken het subdomein Meetkunde en het domein Verbanden geen onderdeel uit van de pilot rekentoets 3S. De pilot rekentoets 3S bevat de domeinen Getallen en Verhoudingen en het subdomein Meten.

De rekentoets 3S onderscheidt zich van de rekentoets 3F door:

  • complexere contextloze opgaven;
  • minder opgaven met de rekenmachine.

Beide toetsen bevatten opgaven die een beroep doen op algemene vaardigheden, zoals het organiseren van berekeningen, strategisch werken en kwalitatief rekenen, waaronder schattend rekenen.

In de Rekentoetswijzer 3S uit december 2012 worden de kaders van de pilot rekentoets 3S nader beschreven.

Rekentoets 3S in schooljaar 2018-2019

In schooljaar 2018-2019 is rekentoets 3S een pilot, net als in de voorgaande schooljaren. Voor de deelnemende vwo-leerlingen is de pilot-rekentoets 3S een extra kans. Naast deelname aan de rekentoets 3S heeft de leerling nog recht op zijn kansen voor de rekentoets 3F of 3ER.

Een leerling dient naast de pilot-rekentoets 3S minimaal eenmaal de rekentoets 3F af te leggen. De eindexamenkandidaten mogen beslissen welk cijfer op de cijferlijst wordt vermeld: het cijfer voor de rekentoets 3F of het cijfer voor pilot-rekentoets 3S. Daarbij is niet zichtbaar of het een 3F-cijfer betreft of een cijfer voor de pilot-rekentoets 3S.

Meer informatie over de kaders van de rekentoets 3S, vindt u in de brochure Kaders Rekentoets vo 2019.

Nadere richtlijnen

  • Examenstof: De pilot-rekentoets 3S is gebaseerd op het referentieniveau 3S en de Rekentoetswijzer 3S.
  • Doelgroep: De pilot-rekentoets 3S kan alleen afgenomen worden bij leerlingen in het vwo, in vijfde en/of zesde leerjaar.
  • Tijdsduur: De pilot-rekentoets 3S kent een toetsduur van 120 minuten. Voor kandidaten met een beperking kan een aangepaste toetsduur worden toegekend.
  • Hulpmiddelen: Een woordenboek is toegestaan. Een digitaal woordenboek is niet toegestaan.
  • Scoring en vaststellen resultaat: Alle opgaven worden door het computersysteem automatisch beoordeeld en gescoord. Het College voor Toetsen en Examens stelt een adviescesuur vast behorend bij de resultaten behaald op deze pilottoets. De omzettingstabellen gebaseerd op deze adviescesuur worden op Examenblad.nl gepubliceerd conform de activiteitenplanning.

Meer informatie over de richtlijnen die gelden voor de rekentoets 3S, vindt u in de brochure Kaders Rekentoets vo 2019.

Voorbeeldtoetsen

De voorbeeldtoetsen 3S zijn online beschikbaar via oefenen.facet.onl. De correctievoorschriften en omzettingstabellen bij deze voorbeeldtoetsen staan op de pagina Rekentoets vo onder het kopje voorbeeldtoetsen.

Meer informatie