Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Flexibele en digitale centrale examens bb en kb (BB- en KB-flex)

Laatste update

Kaders BB- en KB-flex

De kaders die voor, tijdens en na de afname van BB- en KB-flex in acht genomen moeten worden staan vermeld in de brochure die het CvTE jaarlijks aan het begin van het schooljaar uitbrengt. De brochure bevat regelgeving over onder andere:

  • Voorbereiding (organisatorisch en technisch)
  • Examenduur
  • Geheimhouding
  • Correctie
  • Inzage
  • Toezicht door inspectie
  • Herkansing

Afnameperiode

De flexibele en digitale centrale examens bb en kb kunnen worden afgenomen van april tot en met juni. Zie voor de exacte data de activiteitenplanning. Binnen de vastgestelde periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten en de momenten van inhalen en herkansen.

Oefenen met BB- en KB-flex

Jaarlijks worden nieuwe voorbeeldexamens bb en kb beschikbaar gesteld.

Deze voorbeeldexamens worden in digitale vorm geleverd als:

  • voorbeeldexamens die beschikbaar zijn op internet via de online oefenomgeving;
  • voorbeeldexamens waarvoor een afnameplanning in Facet gemaakt moet worden.

Technische ondersteuning

Voor vragen of problemen die de techniek bij afname van de centrale examens in Facet betreffen, kunt u contact opnemen met de helpdesk Facet van DUO via 050 59 99 925.