Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Publicatie correctievoorschrift Frans vwo 2019 twee dagen later

Gepubliceerd op

Het correctievoorschrift Frans vwo is dit jaar twee dagen later beschikbaar. Dit heeft een reden: voor het centraal examen Frans vwo eerste tijdvak voeren het College voor Toetsen en Examens en het sectiebestuur Frans van de Vereniging van Leraren in Levende Talen een test uit met het correctievoorschrift. Een twintigtal docenten Frans vwo komt de dag na de afname van het examen naar Utrecht om het gemaakte examenwerk van hun leerlingen te bespreken aan de hand van een voorlopig correctievoorschrift.

De suggesties ter verbetering van het voorlopige correctievoorschrift van deze twintig docenten worden door de vaststellingscommissie besproken. Deze bespreking kan leiden tot aanpassingen in het voorlopige correctievoorschrift. Het definitieve correctievoorschrift is door deze test twee dagen later beschikbaar: op vrijdag 24 mei om 17.00 uur.