Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging Regeling examenprogramma’s vo i.v.m. verduidelijking van het examenprogramma kunstvakken 1, de aanpassing van de naam van dit programma, en toevoeging van het examenprogramma informatietechnologie vmbo

Laatste update
Kenmerk
VO/BZO/1168692
Datum
8 januari 2018
Gepubliceerd
Staatscourant 2018, nr. 1873

Deze regeling verduidelijkt de inhoud van het examenprogramma kunstvakken 1 en wijzigt de naam van dat examenprogramma in: kunstvakken inclusief ckv, dat staat voor culturele en kunstzinnige vorming. Niet te verwarren met het havo/vwo-vak culturele en kunstzinnige vorming (CKV), dat een eigen examenprogramma kent. Daarnaast stelt deze regeling het examenprogramma voor het vak informatietechnologie vast.

Het examenprogramma informatietechnologie treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf schooljaar 2016–2017. Het examenprogramma kunstvakken inclusief ckv wordt voor het eerst gegeven aan derdejaarsleerlingen vmbo in het schooljaar 2018–2019.

Publicatie in de Staatscourant

Juridische grondslag

Document