Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging Regeling examenprogramma’s vo i.v.m. de vaststelling van examenprogramma’s voor de profielvakken in het vmbo en enkele technische wijzigingen

Laatste update
Kenmerk
VO/892246
Datum
28 april 2016
Gepubliceerd
Staatscourant 2016, nr. 23925

In deze wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs worden de examenprogramma’s van de beroepsgerichte vakken vervangen door examenprogramma's voor tien profielvakken in het vmbo. De Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs wordt daarmee gewijzigd.

Aanleiding voor deze wijziging is de Wet profielen vmbo van 10 februari 2016 die de profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs invoert.

Scholen kunnen vanaf 1 augustus 2016 de profielen aanbieden, maar zij kunnen ook een jaar later starten. In 2018 vinden voor het eerst reguliere afnames van de centrale examens voor de profielvakken plaats. Voor scholen die later starten gelden de examenprogramma’s voor de oude beroepsgerichte vakken tot en met examenjaar 2019. Daarna gelden alleen nog de nieuwe examenprogramma’s die op de profielen zijn gebaseerd.

De examenprogramma’s van de beroepsgerichte keuzevakken worden in een afzonderlijke regeling vastgesteld.

Met de regeling wordt verder geregeld dat voor leerlingen in vmbo-tl het maken van een loopbaandossier verplicht wordt gesteld. Verder vinden enkele technische aanpassingen plaats:

  • het examenprogramma Engelse taal vmbo wordt gelijk gesteld met de overige examenprogramma’s talen in het vmbo;
  • de naam van het vak maatschappijleer II wordt gewijzigd in maatschappijkunde

Regeling in Staatscourant

Juridische grondslag

Documenten