Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging Regeling examenprogramma's VO i.v.m. het aanpassen van het examenprogramma Engelse taal vmbo

Laatste update
Kenmerk
VO/756251
Datum
25 april 2015
Gepubliceerd
Staatscourant 2015, nr. 12346

Middels een wijzigingsregeling is een nieuw examenprogramma voor de examens Engels vmbo vastgesteld. Deze regeling wijzigt bijlage 1 bij de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs van 4 juni 2007, kenmerk VO/OK/2007/13731.

De aanpassing zal gelden voor de leerlingen die in 2017 het eindexamen Engels vmbo afleggen. Leerlingen die in 2016 zakken voor hun eindexamen, zullen in 2017 het nieuwe eindexamen Engels vmbo af moeten leggen.

Het nieuwe examenprogramma is op de examenpagina's in de betreffende jaarringen op Examenblad.nl geplaatst.

Regeling in de Staatscourant

Documenten