Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging Regeling examenprogramma's VO i.v.m. het aanpassen van het examenprogramma geschiedenis en staatsinrichting vmbo

Laatste update
Kenmerk
VO/742920
Datum
6 april 2015
Gepubliceerd
Staatscourant 2015, nr. 10102

Middels een wijzigingsregeling is een nieuw examenprogramma voor de examens geschiedenis vmbo vastgesteld. Bijlage II (examenprogramma's vmbo) van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs is daardoor gewijzigd.

De herziene regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2016. In 2018 worden de centrale examens geschiedenis vmbo voor het eerst afgenomen volgens het nieuwe examenprogramma.

Leerlingen die in 2017 zakken voor hun eindexamen, zullen in 2018 het nieuwe examenprogramma geschiedenis en staatsinrichting af moeten leggen.

De nieuwe examenprogramma's zijn op de examenpagina's in de betreffende jaarringen op Examenblad.nl geplaatst.

Regeling in Staatscourant

Juridische grondslag

Documenten