Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging Regeling examenprogramma's VO i.v.m. het vernieuwen van de examenprogramma’s maatschappijwetenschappen havo en vwo

Laatste update
Kenmerk
VO/741555
Datum
9 april 2015
Gepubliceerd
Staatscourant 2015, nr. 10683

Middels een wijzigingsregeling is een nieuw examenprogramma voor de examens maatschappijwetenschappen havo en vwo vastgesteld. Bijlage I van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs is daardoor gewijzigd.

De herziene regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2017. In 2019 wordt het centraal examen maatschappijwetenschappen havo voor het eerst afgenomen volgens het nieuwe examenprogramma. In 2020 wordt het centraal examen maatschappijwetenschappen vwo voor het eerst afgenomen op basis van het nieuwe examenprogramma.

Leerlingen die in 2018 zakken voor het examen maatschappijwetenschappen havo, kunnen in 2019 voor de laatste maal het examen afleggen volgens het oude examenprogramma maatschappijwetenschappen havo. Leerlingen die in 2019 zakken voor het examen maatschappijwetenschappen vwo, kunnen in 2020 voor de laatste maal het examen afleggen volgens het oude examenprogramma maatschappijwetenschappen vwo.

De nieuwe examenprogramma's zijn op de examenpagina's in de betreffende jaarringen op Examenblad.nl geplaatst.

Regeling in Staatscourant

Juridische grondslag

Documenten