Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging Regeling examenprogramma's VO i.v.m. het vernieuwen van de examenprogramma's wiskunde B en D havo en vwo

Laatste update
Kenmerk
VO/541608
Datum
28 oktober 2013
Gepubliceerd
Staatscourant 2013, nr. 30735

Middels een wijzigingsregeling zijn nieuwe examenprogramma's voor de examens wiskunde B havo en vwo en wiskunde D havo en vwo vastgesteld. Bijlage I (examenprogramma's havo/vwo) van de Regeling vaststelling examenprogramma's voortgezet onderwijs is daardoor gewijzigd.

De herziene regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2015. In 2017 wordt het centraal examen wiskunde B havo voor het eerst afgenomen volgens het nieuwe examenprogramma. In 2018 wordt het centraal examen wiskunde B vwo voor het eerst afgenomen volgens het nieuwe examenprogramma. Wiskunde D wordt niet als centraal examen afgenomen, maar als schoolexamen.

In 2017 worden bezemexamens afgenomen voor wiskunde B havo. In 2018 vinden bezemexamens wiskunde B vwo plaats. Voor wiskunde D worden geen bezemexamens afgenomen.

De nieuwe examenprogramma's zijn op de examenpagina's in de betreffende jaarringen op Examenblad.nl geplaatst.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag