Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging Regeling examenprogramma's VO i.v.m. het vernieuwen van de examenprogramma's natuurkunde havo en vwo en biologie havo en vwo

Laatste update
Kenmerk
VO/389632
Datum
28 april 2012
Gepubliceerd
Staatscourant 2012, nr. 11101

Middels een wijzigingsregeling zijn nieuwe examenprogramma's voor de examens natuurkunde en biologie havo en natuurkunde en biologie vwo vastgesteld. Bijlage I (examenprogramma's havo/vwo) van de Regeling vaststelling examenprogramma's voortgezet onderwijs is daardoor gewijzigd.

De herziene regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2013. In 2015 worden de centrale examens natuurkunde en biologie havo voor het eerst afgenomen volgens het nieuwe examenprogramma. In 2016 worden de centrale examens natuurkunde en biologie vwo voor het eerst afgenomen volgens het nieuwe examenprogramma.

In 2015 worden bezemexamens afgenomen voor natuurkunde en biologie havo. In 2016 vinden bezemexamens natuurkunde en biologie vwo plaats.

De nieuwe examenprogramma's zijn op de examenpagina's in de betreffende jaarringen op Examenblad.nl geplaatst.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag